Christelijk lied ‘De Mensenzoon is verschenen’ Kinderdans

1701 |28 de februari de 2019

Vanuit het oosten van de wereld (oosten … oosten …)

komt een lichtstraal voort (lichtstraal … lichtstraal … )

die helemaal tot in het westen oplicht.

De Mensenzoon is op de aarde neergedaald.

De Redder is teruggekeerd,Hij is Almachtige God.

Nu Hij uitdrukking geeft aan de waarheid, is Hij een nieuw tijdperk begonnen.

De Mensenzoon is verschenen. (Klopt dit?)

God is gekomen. (O!)

Hij brengt de mensheid de weg van het eeuwige leven. (de weg van het eeuwige leven)

Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, een nieuw tijdperk,

een nieuwe menselijkheid, een nieuw pad, een nieuw leven.

Een nieuw Jeruzalem is op de aarde neergedaald.

We zijn naar Gods familie teruggekeerd en leiden een kerkelijk leven,

dagelijks eten en drinken we Gods woord en we groeien op in Zijn liefde.

Kom en zing! (Oké!)

Ik zal dansen! (Dans!)

Ons leven is echt gelukkig (echt gelukkig).

Wij bevinden ons in het gezelschap van God. (We genieten er echt van.)

We zijn door God gezegend. (We zijn zo blij.)

Het koninkrijk van Christus is een warm thuis.

Almachtige God, Christus van de laatste dagen, onze aanbeden geliefde.

Iedere zin die Hij spreekt, is de waarheid, bewatert ons.

Hij leert ons hoe we ons moeten gedragen, hoe we eerlijk moeten zijn.

We leven temidden van Gods zegeningen, en houden van God met heel ons hart.

Het oordeel van Gods woorden overwint de harten van alle mensen.

Nadat Gods volk gezuiverd is, getuigt het voor Hem.

Moge wij één gedachte zijn (onze plicht vervullen),

Gods liefde beantwoorden (van God getuigen),

en het evangelie van het koninkrijk van God verspreiden (het evangelie van het koninkrijk van God).

Gods woord wordt over de hele wereld uitgezonden.

Gods heilige naam wordt door allen geprezen.

Het koninkrijk van Christus wordt op aarde gerealiseerd.

Moge wij één gedachte zijn (onze plicht vervullen),

Gods liefde beantwoorden (van God getuigen),

en het evangelie van het koninkrijk van God verspreiden (het evangelie van het koninkrijk van God).

Gods woord wordt over de hele wereld uitgezonden.

Gods heilige naam wordt door allen geprezen.

Het koninkrijk van Christus wordt op aarde gerealiseerd.

Het koninkrijk van Christus wordt op aarde gerealiseerd.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Meer bekijken

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Geef een reactie

Delen

Annuleren