Christelijke dans ‘Vreugde in het kerkelijk leven’

2565 |03 de augustus de 2019

I

Broeders en zusters, we komen voor God,

eten en drinken Zijn woorden, wat een genot.

God geeft niet om hoe goed we de waarheid zien maar wel om ons ware woord.

We delen ervaring en onze kennis,

we steunen elkaar, we gaan voorwaarts hand in hand.

We begrijpen de waarheid, reflecteren op onszelf,

zien onze verdorvenheid en fouten.

Onze gebeden zijn wat we voelen,

we spreken tot God uit ons hart.

Hoe meer we over Zijn woorden en

de waarheid praten hoe meer we ze begrijpen.

We hebben Gods liefde geproefd.

Het kerkleven brengt grote vreugde

en ons leven groeit stap voor stap.

Christus' koninkrijk is waarlijk ons thuis.

Zij die van God houden loven Hem voor eeuwig.

Alle glorie voor Almachtige God!

II

Broeders en zusters, we komen voor God,

eten en drinken Zijn woorden, wat een genot.

Wanneer we praten over de woorden van God,

wat we hebben geleerd en meegemaakt,

krijgen we verlichting van de Heilige Geest.

Gods licht schijnt op ons neer.

Het leven van de kerk brengt grote vreugde

en ons leven groeit stap voor stap.

Christus' koninkrijk is waarlijk ons thuis.

Zij die van God houden loven Hem voor eeuwig.

Alle glorie voor Almachtige God!

III

God schikt alles voor ons,

zodat wij vervolmaakt kunnen worden.

Nu kennen we Gods wil en Zijn hart,

alles is opdat wij waarheid krijgen.

Door beoefing van Gods waarheid, Zijn woord,

krijgen we meer waarheid, meer realiteit.

Het leven van de kerk brengt grote vreugde

en ons leven groeit stap voor stap.

Christus' koninkrijk is waarlijk ons thuis.

Zij die van God houden loven Hem voor eeuwig.

Alle glorie voor Almachtige God!

en ons leven groeit stap voor stap.

Christus' koninkrijk is waarlijk ons thuis.

Zij die van God houden loven Hem voor eeuwig.

Alle glorie voor Almachtige God!

Onze plicht trouw vervullen,

getuigenis dragen voor Gods wil.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Meer bekijken

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Geef een reactie

Delen

Annuleren