Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid: het vervolg’

19 mei 2020

"Lin Bo’en is een oude prediker die al tientallen jaar in de Heer gelooft. Sinds hij Almachtige God, Christus van de laatste dagen, heeft aanvaard, is hij door zijn dominees en ouderlingen, de machten van de antichrist, veroordeeld, buitengesloten en uiteindelijk uitgestoten uit de religieuze gemeenschap. Maar ondanks dat Lin Bo’en werd aangevallen, veroordeeld en in een kwaad daglicht gesteld, liet hij zich niet intimideren. Zijn geloof werd zelfs sterker dan ooit, en dit leidde ertoe dat hij eindelijk inzag dat de dominees en ouderlingen van de religieuze wereld zich valselijk een deugdzaam uiterlijk hadden aangemeten. Tegelijkertijd kwam hij erachter dat alleen Christus de waarheid, de weg en het leven vertegenwoordigt, en dat alleen Christus de mens kan redden, zuiveren en vervolmaken. Om die reden was hij vastbesloten om Christus te volgen, getuigenis te geven voor Christus en alles in het werk te stellen om de waarheid te vinden, om zijn gezindheid te veranderen zodat hij een ware getuige voor God kon worden. Toen de Chinese Communistische Partij had ontdekt dat Lin Bo’en was vrijgelaten en niet veranderd was, dat hij in geen enkel opzicht afstand had genomen van zijn geloof en zelfs in de Bliksem uit het oosten geloofde, dat hij overal getuigde dat de Heer Jezus was teruggekomen en dat Hij Almachtige God is, zette de CCP hem op de lijst met gezochte personen en joegen ze hem op totdat ze hem hadden gearresteerd. Lin Bo’en werd gedwongen om zijn familie in de steek te laten, en overal gaf hij getuigenis van het werk van Almachtige God in de laatste dagen. Zo slaagde hij erin veel oprechte, goedwillende gelovigen aan Gods zijde te krijgen. Deze video biedt een verslag van het ware verhaal van Lin Bo’en en zijn verspreiding van het evangelie en het geven van getuigenis voor God."

Een deel van het materiaal uit deze video is afkomstig van:

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer bekijken

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Geef een reactie

Delen

Annuleren