De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

‘De ‘goede’ bedoelingen van de voorganger’ Korte sketch (Dutch Subtitles)

Variété voorstellingen   637  

Inleiding

‘De ‘goede’ bedoelingen van de voorganger’ Korte sketch (Dutch Subtitles)

Yang Xiangming is a worker in a denomination, and once he determines Almighty God is the returned Lord Jesus in the last days, he guides some of his brothers and sisters to turn toward Almighty God. This makes his pastor uneasy, so his pastor uses status and money to tempt him, and also uses his son's wedding to threaten Yang Xiangming into abandoning the true way…. Faced with his pastor's "good" intentions, what will Yang Xiangming finally decide to do? At this critical moment when we ought to welcome the Lord's coming, why does this pastor prevent believers from investigating the true way? The skit The Pastor's "Good" Intentions helps you understand the truth of the matter.

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en gewonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen!

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl