We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.
Dagelijkse woorden van God | Het ware verhaal achter het werk van het Tijdperk van Verlossing | Fragment 1Dagelijkse woorden van God | Het ware verhaal achter het werk van het Tijdperk van Verlossing | Fragment 1 Dagelijkse woorden van God | Het mysterie van de vleeswording (4) | Fragment 33Dagelijkse woorden van God | Het mysterie van de vleeswording (4) | Fragment 33 Dagelijkse woorden van God | Alles wordt volbracht door het woord van God | Fragment 36Dagelijkse woorden van God | Alles wordt volbracht door het woord van God | Fragment 36 Dagelijkse woorden van God | De verdorven mensheid heeft bovenal redding door de vleesgeworden God nodig | Fragment 15Dagelijkse woorden van God | De verdorven mensheid heeft bovenal redding door de vleesgeworden God nodig | Fragment 15 Dagelijkse woorden van God | Alles wordt volbracht door het woord van God | Fragment 34Dagelijkse woorden van God | Alles wordt volbracht door het woord van God | Fragment 34 Dagelijkse woorden van God | Voorwoord | Fragment 25Dagelijkse woorden van God | Voorwoord | Fragment 25 Dagelijkse woorden van God | Alles wordt volbracht door het woord van God | Fragment 35Dagelijkse woorden van God | Alles wordt volbracht door het woord van God | Fragment 35 Dagelijkse woorden van God | Het normale leven van de mens herstellen en hem meenemen naar een geweldige bestemming | Fragment 2Dagelijkse woorden van God | Het normale leven van de mens herstellen en hem meenemen naar een geweldige bestemming | Fragment 2 Dagelijkse woorden van God | De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’ | Fragment 44Dagelijkse woorden van God | De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’ | Fragment 44 Dagelijkse woorden van God | Het normale leven van de mens herstellen en hem meenemen naar een geweldige bestemming | Fragment 3Dagelijkse woorden van God | Het normale leven van de mens herstellen en hem meenemen naar een geweldige bestemming | Fragment 3 Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van God | Fragment 5Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van God | Fragment 5 Je moet weten hoe de hele mensheid zich tot op heden heeft ontwikkeld | Fragment 17Je moet weten hoe de hele mensheid zich tot op heden heeft ontwikkeld | Fragment 17 Dagelijkse woorden van God | De twee incarnaties voltooien de betekenis van de incarnatie | Fragment 16Dagelijkse woorden van God | De twee incarnaties voltooien de betekenis van de incarnatie | Fragment 16 Dagelijkse woorden van God | Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van God | Fragment 9Dagelijkse woorden van God | Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van God | Fragment 9 Dagelijkse woorden van God | Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van God | Fragment 6Dagelijkse woorden van God | Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van God | Fragment 6 Dagelijkse woorden van God | Het normale leven van de mens herstellen en hem meenemen naar een geweldige bestemming | Fragment 4Dagelijkse woorden van God | Het normale leven van de mens herstellen en hem meenemen naar een geweldige bestemming | Fragment 4 Dagelijkse woorden van God | Het werk in het Tijdperk van de Wet | Fragment 18Dagelijkse woorden van God | Het werk in het Tijdperk van de Wet | Fragment 18 Dagelijkse woorden van God | Gods werk en de praktijk van de mens | Fragment 14Dagelijkse woorden van God | Gods werk en de praktijk van de mens | Fragment 14 Dagelijkse woorden van God | Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van God | Fragment 11Dagelijkse woorden van God | Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van God | Fragment 11 Dagelijkse woorden van God | De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’ | Fragment 45Dagelijkse woorden van God | De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’ | Fragment 45 Dagelijkse woorden van God | Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van God | Fragment 10Dagelijkse woorden van God | Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van God | Fragment 10 Dagelijkse woorden van God | Het werk in het Tijdperk van de Wet | Fragment 20Dagelijkse woorden van God | Het werk in het Tijdperk van de Wet | Fragment 20 Dagelijkse woorden van God | Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van God | Fragment 7Dagelijkse woorden van God | Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van God | Fragment 7 Dagelijkse woorden van God | Het ware verhaal achter het werk van het Tijdperk van Verlossing | Fragment 23Dagelijkse woorden van God | Het ware verhaal achter het werk van het Tijdperk van Verlossing | Fragment 23 Dagelijkse woorden van God | Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van God | Fragment 8Dagelijkse woorden van God | Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van God | Fragment 8

Dagelijkse woorden van God | Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van God | Fragment 8

Dagelijkse woorden van God   68  

Inleiding

Dagelijkse woorden van God | Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van God | Fragment 8

Het werk van God Zelf is de visie die de mens moet kennen, want het werk van God kan niet worden bereikt door de mens en hij bezit het niet. De drie werkfases vormen de totaliteit van Gods management en er is geen grotere visie die bij de mens bekend moet zijn. Als de mens deze geweldige visie niet kent, dan is het niet eenvoudig om God te kennen en niet eenvoudig om Gods wil te begrijpen, en bovendien wordt het pad dat de mens bewandelt steeds moeizamer. Zonder visies zou de mens niet zo ver hebben kunnen komen. Het zijn de visies die de mens tot op de dag van vandaag hebben behoed en die hebben voorzien in de grootste bescherming voor de mens. In de toekomst moeten jullie een diepere kennis verkrijgen en moeten jullie het geheel van Zijn wil en de essentie van Zijn wijze werk in de drie werkfases leren kennen. Alleen dit is jullie ware gestalte. De laatste werkfase staat niet op zichzelf maar is onderdeel van het geheel, samen met de twee vorige fases. Dat wil zeggen dat het onmogelijk is om het hele reddingswerk te voltooien door middel van slechts een van de drie werkfases. Hoewel de laatste werkfase in staat is om de mens volledig te redden, wil dit niet zeggen dat het alleen nodig is om deze ene fase uit te voeren en dat de twee vorige werkfases niet nodig zijn voor het redden van de mens uit de invloed van Satan. Geen enkele fase van de drie fases kan worden aangewezen als de enige visie die bij alle mensen bekend moet zijn, want de totaliteit van het reddingswerk is de drie werkfases, niet één enkele fase daarvan. Zolang het reddingswerk niet volbracht is, zal het management van God niet tot een volledig einde gebracht kunnen worden. Gods wezen, gezindheid en wijsheid worden uitgedrukt in de totaliteit van het reddingswerk en deze zijn niet helemaal aan het begin aan de mens geopenbaard. Ze zijn echter geleidelijk in het reddingswerk tot uitdrukking gekomen. Elke fase van het reddingswerk drukt een onderdeel uit van de gezindheid van God en een onderdeel van Zijn wezen. Niet elke werkfase kan de totaliteit van Gods wezen rechtstreeks en volledig uitdrukken. Als zodanig kan het reddingswerk alleen maar volledig worden afgesloten wanneer de drie werkfases zijn afgerond en de kennis van de mens van de totaliteit van God is dus onlosmakelijk verbonden met de drie fases van Gods werk. Wat de mens uit één werkfase haalt, is slechts de gezindheid van God die wordt uitgedrukt in één onderdeel van Zijn werk. Het kan de gezindheid en het wezen dat wordt uitgedrukt in de fases daarvoor of daarna niet vertegenwoordigen. Dat komt doordat het redden van de mensheid niet in één periode of op één locatie kan worden afgerond, maar het wordt langzamerhand dieper al naar gelang de mate waarin de mens zich op verschillende plaatsen en op verschillende tijden heeft ontwikkeld. Het gaat om werk dat gefaseerd wordt uitgevoerd en niet in één fase wordt afgerond. En Gods algehele wijsheid wordt dus veeleer in de drie werkfases uitgekristalliseerd, in plaats van gedurende één afzonderlijke fase. Zijn gehele wezen en gehele wijsheid komen in deze drie fases tot uitdrukking, en elke fase bevat Zijn wezen en is een verslag van de wijsheid van Zijn werk. De mens moet de volledige gezindheid van God kennen die in deze drie fases wordt uitgedrukt. Dit alles van Gods wezen is van het allergrootste belang voor de gehele mensheid en als mensen dit niet weten wanneer zij God aanbidden, dan zijn ze niet anders dan zij die Boeddha aanbidden. Gods werk te midden van de mensheid is niet verborgen voor de mens en moet bekend zijn bij allen die God aanbidden. Aangezien God de drie fases van het reddingswerk onder de mensheid heeft uitgevoerd, moet de mens de uitdrukking weten van wat Hij heeft en is tijdens deze drie werkfases. Dit is wat de mens moet doen. Wat God voor de mens verbergt, is wat de mens niet kan bereiken en niet moet weten, terwijl dat wat God aan de mens laat zien, hetgeen is wat de mens wel moet weten en moet bezitten. Elk van de drie werkfases wordt uitgevoerd op basis van de vorige fase. Die wordt niet onafhankelijk uitgevoerd, los van het reddingswerk. Hoewel er grote verschillen zijn in het tijdperk en het soort werk dat wordt verricht, gaat het in de kern telkens om de redding van de mensheid en elke fase van het reddingswerk gaat dieper dan de vorige.

uit ‘Het kennen van de drie fases van Gods werk

is de weg naar het kennen van God’

Download de app kosteloos

Prachtige video’s helpen u Gods werk te begrijpen

Download de app kosteloos

Prachtige video’s helpen u Gods werk te begrijpen