Christelijk lied ‘Wie de Bijbel gebruikt om God te veroordelen, is een farizeeër’ (Dutch subtitles)

02 februari 2021

De Joodse farizeeën gebruikten de wet van Mozes om Jezus te veroordelen.

Ze zochten niet naar verenigbaarheid met de Jezus van die tijd,

maar volgden ijverig de wet naar de letter

en gingen zelfs zo ver dat ze uiteindelijk de onschuldige Jezus aan het kruis nagelden,

nadat ze Hem ervan beschuldigden dat Hij de Oudtestamentische wet niet naleefde

en dat Hij de Messias niet was.

Wat was hun essentie?

Was het niet, dat ze niet zochten naar de weg van verenigbaarheid met de waarheid?

Ze waren geobsedeerd door elk woord van de Schrift,

terwijl ze geen aandacht schonken aan mijn wil en de stappen en methoden van mijn werk.

Het waren geen mensen die de waarheid zochten,

maar mensen die zich stevig aan woorden vastklampten;

het waren geen mensen die in God geloofden, maar mensen die in de Bijbel geloofden.

Om de belangen van de Bijbel te beschermen

en de waardigheid van de Bijbel te handhaven en de reputatie van de Bijbel te beschermen,

gingen ze zo ver dat ze de genadige Jezus aan het kruis nagelden.

Dit deden ze alleen om de Bijbel te verdedigen

en om de status van elk woord van de Bijbel in de harten van mensen te handhaven.

Dus gaven ze de voorkeur aan het verzaken van hun toekomst en het zondoffer,

om Jezus, die Zich niet aan de doctrine van de Schrift hield, ter dood te veroordelen.

Waren zij niet de lakeien van elk woord van de Schrift?

Wat was hun essentie?

Was het niet, dat ze niet zochten naar de weg van verenigbaarheid met de waarheid?

Ze waren geobsedeerd door elk woord van de Schrift,

terwijl ze geen aandacht schonken aan mijn wil en de stappen en methoden van mijn werk.

Het waren geen mensen die de waarheid zochten,

maar mensen die zich stevig aan woorden vastklampten;

het waren geen mensen die in God geloofden, maar mensen die in de Bijbel geloofden.

In wezen waren zij waakhonden van de Bijbel.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Meer bekijken

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Geef een reactie

Delen

Annuleren