De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Hele film | ‘WACHTEN’ - De Heer Jezus is op ‘wolken’ gekomen (Nederlandse ondertiteling)

Gospel films   1755  

Inleiding

Hele film | ‘WACHTEN’ - De Heer Jezus is op ‘wolken’ gekomen (Nederlandse ondertiteling)

Yang Hou'en was pastor in een huiskerk in China. Hij had nauwlettend gewacht tot de Heer Jezus op een wolk zou neerdalen en hem in het koninkrijk zou opnemen. Voor dat doel deed hij ijverig het werk voor de Heer, bleef hij Zijn naam trouw en geloofde hij dat iedereen die niet op een wolk als Heer Jezus neerdaalt een valse christus is. Toen hem dan ook het nieuws van de tweede komst van de Heer bereikte, weigerde hij om er zich in te verdiepen… Terwijl hij passief bleef afwachten, toonde zijn neef Li Jiayin hem het evangelie van de terugkomst van de Heer Jezus. Na een aantal intensieve gesprekken begreep Yang Hou'en eindelijk de ware betekenis van “aandachtig kijken en wachten” en zag hij in dat Almachtige God de tweede komst van de Heer Jezus is waar hij al die jaren op had gewacht.

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en gewonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door de Almachtige God zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen!

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Onderdelen van het materiaal in deze video zijn van:

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl