Prekenserie 'Waarom kunnen we de Heer alleen verwelkomen door naar de stem van God te luisteren?'

11 april 2022

In de laatste dagen is de Redder Almachtige God verschenen en heeft gewerkt, en heeft veel waarheden uitgedrukt en het werk van het oordeel gedaan. Veel mensen van alle denominaties die de waarheid liefhebben en verlangen naar Gods verschijning hebben de woorden van Almachtige God gelezen en ingezien dat het Gods stem is en dat Almachtige God de teruggekeerde Heer Jezus is. Vervuld van vreugde zijn ze naar Hem teruggekeerd, en ze zijn opgenomen voor Gods troon en wonen het bruiloftsmaal van het Lam bij. Hiermee worden de profetieën van de Heer Jezus vervuld: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij.” (John 10:27) “Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.” (Openbaring 3:20) Er zijn echter veel mensen die nog steeds vasthouden aan de woorden in de Bijbel die zeggen dat de Heer komt op de wolken, zonder ook maar in het minst te proberen Gods stem te horen. Daardoor zijn ze de kans misgelopen om de Heer te verwelkomen en zijn ze huilend en knarsetandend in de rampspoed gestort. Waarom kunnen we de Heer dus alleen verwelkomen door naar Gods stem te luisteren? Deze aflevering van ‘Streven naar het ware geloof’ zal je de weg wijzen om de waarheid te zoeken en het antwoord te vinden.

De Kerk van Almachtige God: https://nl.godfootsteps.org/

Evangelie van de komst van het Koninkrijk: https://nl.kingdomsalvation.org/

【Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer bekijken

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Geef een reactie

Delen

Annuleren