Europees Parlement: Zorgen over asiel voor vervolgde christenen van De Kerk van Almachtige God

05 juli 2019

De verslechterende godsdienstvrijheid in China heeft al lange tijd de aandacht van de internationale gemeenschap die de Chinese communistische regering herhaaldelijk heeft veroordeeld. De onderdrukking en vervolging van godsdienst door de Chinese Communistische Partij (CCP) is verder geëscaleerd sinds Xi Jinping de macht overnam. Op 27 juni werd een conferentie getiteld Vrijheid van godsdienst of geloof en het recht op asiel: de zaak van China gehouden door het Europese Parlement in Brussel. Tijdens de conferentie werd gemeld dat de godsdienstvrijheid in China een dieptepunt heeft bereikt sinds de Culturele Revolutie. Ten minste 1,5 miljoen mensen waaronder moslims in Xinjiang, Tibetaanse boeddhisten, katholieken, protestanten en christenen van De Kerk van Almachtige God (CAG) zijn gearresteerd en naar de gevangenis of heropvoedingskampen gestuurd uitsluitend vanwege hun geloof. De conferentie wees er ook op dat vooral de systematische vervolging van christenen van De Kerk van Almachtige God door de CCP zeer hard is geweest.

Deze christenen zijn willekeurig aangehouden, gemarteld en opgesloten. Sommigen zijn zelfs gestorven of invalide geraakt door de mishandelingen. Deelnemers aan de conferentie deden een beroep op de internationale gemeenschap om er bij de Chinese communistische regering op aan te dringen om de godsdienstvrijheid te respecteren niet langer gelovigen te vervolgen en nota te nemen van de kwestie van asiel voor christenen van De Kerk van Almachtige God.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Geef een reactie