De verschijning en het werk van Almachtige God en de groei van De Kerk van Almachtige God

10 juli 2019

Fototentoonstelling: De verschijning en het werk van Almachtige God en de groei van De Kerk van Almachtige God

De Heer Jezus profeteerde: “Ik kom spoedig!” (Openbaring 22:7) “Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de ​Mensenzoon​ komen” (Matteüs 24:27). “Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de ​Mensenzoon​ verschijnen. Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden” (Lucas 17:24-25). “Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de ​gemeenten​ zegt” (Openbaring 2:7). Nu zijn deze profetieën van de Heer Jezus allemaal vervuld. Veel mensen die verlangen naar de verschijning van God en uitkijken naar de komst van de Heer op een wolk hebben de stem van God gehoord en zijn verheven voor Zijn troon. In 1991 begon in het oosten van de wereld, in China een Mensenzoon te spreken. Hij doorbrak de stilte van de donkere nacht voor het ochtendgloren en bracht een schok teweeg in verschillende christelijk denominaties in China. Mensen waren dolblij en renden rond en vertelden het elkaar en getuigden dat de Heer Jezus was teruggekeerd en dat God was begonnen te spreken. In iets meer dan tien jaar verspreidden de uitspraken van de Mensenzoon zich over het Vasteland van China wat de verschijning en het werk van Almachtige God in China was. De verschijning en het werk van Almachtige God zorgden niet alleen voor een sensatie op het Vasteland van China, maar brachten een schok teweeg in de rest van de wereld. De miljoenen woorden die zijn uitgedrukt door Almachtige God zijn in verschillende landen beschikbaar op internet. Veel mensen die verlangen naar de verschijning en het werk van God zijn begonnen de woorden te onderzoeken en te bestuderen. Dit heeft ook de aandacht getrokken van experts en academici. Eind oktober 2018 werd een fototentoonstelling getiteld ‘De verschijning en het werk van Almachtige God’ gehouden in De Kerk van Almachtige God (CAG) in Seoul, Zuid-Korea. Meer dan een tiental internationaal bekende experts en academici kwamen om de tentoonstelling te zien en te onderzoeken. Christenen van de Kerk beschreven voor de bezoekers hun gevoelens en inzichten nadat ze de woorden en het werk van Almachtige God hadden ervaren.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Geef een reactie