NIEUWS: De Kerk van Almachtige God besproken op ministersconferentie voor godsdienstvrijheid nevenevenement

05 juli 2019

Op 23-27 juli 2018 werd de allereerste ministersconferentie over godsdienstvrijheid gehouden door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington D.C. Er namen ministeries uit 40 landen en vertegenwoordigers van verschillende religieuze groepen en ngo’s uit 80 verschillende landen deel. Naast de formele bijeenkomsten stond ook een aantal nevenevenementen op de agenda. Op 23 juli werd in het Russell Senate Office Building het openingsevenement mede georganiseerd door Greg Mitchell medevoorzitter van de International Religious Freedom Roundtable (IRF) in Washington D.C en Bitter Winter, een dagelijks online-tijdschrift. De gesprekken tijdens dit nevenevenement concentreerden zich op godsdienstvervolging in China. Met name de vervolging van De Kerk van Almachtige God kreeg de aandacht van de deelnemers. Sommige experts en academici deden een beroep op de democratische landen om fundamenteel asiel te verlenen aan de diaspora van christenen.

Ze drongen er ook op aan dat de internationale gemeenschap zich verenigt om de godsdienstvrijheid in China te bevorderen.

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Geef een reactie