Hoe kunnen wij Gods werk en het werk van de mens van elkaar onderscheiden?

Hoe kunnen wij Gods werk en het werk van de mens van elkaar onderscheiden?

571 |18 de juli de 2019

In de religieuze wereld vinden we veel mensen die geen onderscheid zien tussen het werk van God en het werk van de mens. Veel mensen beschouwen het werk van degenen die zij aanbidden en tegen wie zij opkijken als het werk van God, maar ze beschouwen het werk dat door de vleesgeworden God wordt uitgevoerd als het werk van de mens. Zij beseffen niet dat dit een belediging van de gezindheid van God is, dat zij zich daarmee tegen God verzetten en dat ze godslastering plegen jegens God, ook al geloven ze in Hem. Daardoor worden ze tot vijand van God. Wat is dan het feitelijke verschil tussen Gods werk en het werk van de mens? Wat is het wezenlijke verschil tussen de vleesgeworden God en de mensen die door God worden gebruikt?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer weergeven
De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Geef een reactie

Delen

Annuleren