Christelijke film met Nederlandse ondertiteling ‘Geloof in God 2 – Nadat de kerk is gevallen’

11 oktober 2020

Sinds de Chinese Communistische Partij (CCP) aan de macht is, heeft ze voortdurend het christendom en het katholicisme onderdrukt en vervolgd om elke godsdienst volledig uit te bannen en van China een atheïstisch gebied te maken. Vooral sinds Xi Jinping president is geworden, hebben de aanvallen van de CCP op het geloof een hoogtepunt bereikt. Zelfs de officieel erkende Drie-Zelf Kerk wordt vernietigd en kruisen worden neergehaald.

Yu Congguang is een evangelist die op gevaarlijke wijze ontsnapt aan een massa-arrestatie door de CCP. Hij gaat naar het huis van Chen Song’en, een christen van de Patriottische Drie-Zelf Beweging. De kerk van de Patriottische Drie-Zelf Beweging van Chen Song’en wordt gesloopt door de CCP en als ze de lessen van hun dominees en ouderlingen hebben gehoord, bidden enkele leden van de kerk voor de CCP-regering, omdat ze denken dat ze zich zo houden aan de woorden van de Heer Jezus: “Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen(Matteüs 5:44). (NBV©) Veel gelovigen zijn echter verward, want hoewel ze zoveel jaren om zegeningen voor de CCP hebben gebeden, kwam de CCP niet alleen niet tot inkeer, maar sloopte zelfs hun kerk. Ze vragen zich af of bidden voor de CCP echt in overeenstemming met Gods wil is. De gemeente discussieert over deze kwestie, maar kan niet tot een conclusie komen. Als ze later Gods woorden hebben gelezen en hebben geluisterd naar Yu Congguang en zijn metgezel, ontdekken Chen Song’en en de anderen de ware betekenis van de les van de Heer Jezus om “je vijanden lief te hebben”. (NBV©) Ze leren ook het satanische wezen van de CCP herkennen, dat zich verzet tegen God en de waarheid veracht, en zien duidelijk de gevaarlijke consequenties als ze de dominees en ouderlingen volgen op de weg van Drie-Zelf en vertrouwen op de bescherming van een satanische heersende macht …

Een deel van het materiaal uit deze video is afkomstig van:

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer bekijken

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Geef een reactie

Delen

Annuleren