Christelijk lied ‘Gelovigen moeten Gods voetstappen nauwgezet volgen’ Dutch subtitles

Christelijk lied ‘Gelovigen moeten Gods voetstappen nauwgezet volgen’ Dutch subtitles

216 |27 de april de 2020

Christelijk lied ‘Gelovigen moeten Gods voetstappen nauwgezet volgen’ (Dutch subtitles)

Aangezien de mens in God gelooft,

moet hij de voetstappen van God nauwgezet volgen,stap voor stap;

hij dient ‘het Lam te volgen waarheen Hij ook gaat’.

Alleen deze mensen zoeken de ware weg,

alleen zij kennen het werk van de Heilige Geest.

Mensen die slaafs letters en leerstellingen volgen,

zijn geëlimineerddoor het werk van de Heilige Geest.

In elke tijdsperiode zal God nieuw werk beginnen

en in elke periode zal er een nieuw beginonder de mensen zijn.

Als de mens alleen de waarheden ‘Jehova is God’

en ‘Jezus is Christus’ blijft aanhangen,

welke waarheden alleen in een bepaald tijdperkvan toepassing zijn,

dan zal de mens nooit gelijke tred houdenmet het werk van de Heilige Geest

en nooit in staat zijnom het werk van de Heilige Geest te verkrijgen.

Alleen de mensen die de voetstappen van het Lamtot het einde toe volgen,

kunnen de ultieme zegen verkrijgen.

Mensen die niet tot het einde toe volgen,

die geen gelijke tred houdenmet het werk van de Heilige Geest,

die geen gelijke tred houdenmet het werk van de Heilige Geest

en die zich alleen vastklampen aan het oude werk,

zijn er niet alleen niet in geslaagdom God trouw te blijven,

maar zijn juist mensen gewordendie zich tegen God keren,

mensen die door het nieuwe tijdperkworden verworpen

en die bestraft zullen worden.

Zijn er mensen die meelijwekkender zijn?

De mensen die zich slaafs aan de wet houden,

tonen allemaal uiterste trouw jegens de wet;

hoe meer ze die trouw jegens de wet tonen,

hoe meer ze zich opstandig tegen God keren.

Want nu is er sprakevan het Tijdperk van het Koninkrijk

en niet van het Tijdperk van de Wet;

het werk van vandaag kan niet worden afgezet

tegen het werk van het verleden,

en het werk van het verleden kan niet worden vergelekenmet het werk van vandaag.

Het werk van God is veranderd

en de praktijk van de mens is ook veranderd;

het is niet meer vasthouden aan de wet

of dragen van het kruis.

De trouw van mensen jegens de wet en het kruis

zal Gods goedkeuring dan ook niet krijgen.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Meer weergeven
De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Geef een reactie

Delen

Annuleren