Christelijke film ‘Zoetheid in tegenslag’ Clip 5 - Waarom heeft de Chinese Communistische Partij het incident van 28 mei in Zhaoyuan op touw gezet?

13 de januari de 2019

Na de openbare rechtszitting naar aanleiding van het Shandong Zhaoyuan-incident begrepen weldenkende mensen dat deze zaak volledig op touw was gezet door de Chinese Communistische Partij om De Kerk van Almachtige God doelbewust de schuld in de schoenen te schuiven en in diskrediet te brengen. Het ging hier om een voorgekookt incident en een karikatuur van de rechtspraak. Wat zijn de duistere beweegredenen van de Chinese Communistische Partij?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer bekijken

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Geef een reactie

Delen

Annuleren