Christelijke film ‘Overwinningslied’ clip2 – Hoe je de hedendaagse farizeeërs kunt onderscheiden

24 de april de 2019

Toen de Heer Jezus kwam om Zijn werk te doen, belasterden en veroordeelden de hoofden van de religieuze wereld hem, en uiteindelijk spanden ze samen met de Romeinse overheid om Hem aan het kruis te nagelen. Het zondige gedrag van diegenen in de religieuze wereld die Almachtige God momenteel bestrijden is vergelijkbaar met de vreselijke woorden en daden van de joden die zich destijds tegen de Heer Jezus keerden. Waarom gebeurt dit? Ken jij de ware oorzaak van de reden waarom ze zich tegen God keren? Wil je weten wat er echt achter zit? Kijk dan naar deze videoclip!

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Deze video is geheel door professionele vertalers vertaald. Vanwege taalverschillen en dergelijke is een klein aantal onnauwkeurigheden echter onvermijdelijk. Bij onnauwkeurigheden verwijzen wij u graag naar de originele versie in het Chinees. Neem in dat geval gerust contact met ons op.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer bekijken

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Geef een reactie

Delen

Annuleren