'Geloof in God' clip 4 - Is het houden aan de Bijbel gelijk aan het geloven in de Heer?

798 |08 de juni de 2019

Christelijke film ‘Geloof in God’ clip 4 - Is het houden aan de Bijbel gelijk aan het geloven in de Heer?

Bekijk de hele film:

https://nl.godfootsteps.org/videos/faith-in-God-movie.html

De meeste mensen in de religieuze wereld geloven dat de Bijbel de canon van het christendom is en dat men de Bijbel moet volgen en dat iemands geloof in de Heer geheel op de Bijbel moet zijn gebaseerd en dat men geen gelovige kan zijn als de Bijbel niet het vertrekpunt is. Dus: is geloven in de Heer en geloven in de Bijbel hetzelfde? Wat is precies de relatie tussen de Bijbel en de Heer? De Heer Jezus verweet ooit de farizeeërs door te zeggen: “Onderzoek de Schriften, want jullie denken daarin eeuwig leven te hebben, en ze getuigen ook van mij. En toch willen jullie niet tot mij komen om het leven te verkrijgen” (Johannes 5 : 39-40). De Bijbel is slechts een getuigenis van God, en bevat niet het eeuwige leven. Alleen God is de waarheid, de weg en het leven. In dat geval: hoe kijken we naar de Bijbel op een manier die in harmonie is met de wil van God?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer weergeven
De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Geef een reactie

Delen

Annuleren