We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid: het vervolg’ Clip 3

Filmclips   4  

Inleiding

Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid: het vervolg’ Clip 3 - Het verschil tussen de normale menselijkheid van Christus en de menselijkheid van de verdorven mens

God wordt vlees om de mensheid te redden, en uiterlijk lijkt de vleesgeworden God op een gewoon mens. Maar ken je het wezenlijke verschil tussen de normale menselijkheid van de vleesgeworden God en de menselijkheid van de verdorven mensheid? Almachtige God zegt: “Het vlees dat gedragen wordt door de Geest van God is Gods eigen vlees. De Geest van God is superieur; Hij is almachtig, heilig, en rechtvaardig. Evenzo is Zijn vlees ook superieur, almachtig, heilig en rechtvaardig. … ondanks het feit dat de mens en Christus samen in dezelfde ruimte verblijven, is het enkel de mens die gedomineerd, gebruikt en verstrikt wordt door Satan. Daarbij vergeleken is Christus eeuwig ongevoelig voor de verdorvenheid van Satan, omdat Satan nooit in staat zal zijn om op te stijgen naar de allerhoogste plaats, en nooit in staat zal zijn om dicht bij God te komen” (Het Woord verschijnt in het vlees).

Download de app kosteloos

Prachtige video’s helpen u Gods werk te begrijpen

Download de app kosteloos

Prachtige video’s helpen u Gods werk te begrijpen