We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.
Dagelijkse woorden van God | De essentie van het door God bewoonde vlees | Fragment 100Dagelijkse woorden van God | De essentie van het door God bewoonde vlees | Fragment 100 Dagelijkse woorden van God | Je zou moeten weten dat de praktische God, God Zelf is | Fragment 134Dagelijkse woorden van God | Je zou moeten weten dat de praktische God, God Zelf is | Fragment 134 Dagelijkse woorden van God | De verdorven mensheid heeft bovenal redding door de vleesgeworden God nodig | Fragment 126Dagelijkse woorden van God | De verdorven mensheid heeft bovenal redding door de vleesgeworden God nodig | Fragment 126 Dagelijkse woorden van God | Het mysterie van de vleeswording (4) | Fragment 117Dagelijkse woorden van God | Het mysterie van de vleeswording (4) | Fragment 117 Dagelijkse woorden van God | Wist je het al? God heeft iets groots onder de mensen tot stand gebracht | Fragment 133Dagelijkse woorden van God | Wist je het al? God heeft iets groots onder de mensen tot stand gebracht | Fragment 133 Dagelijkse woorden van God | Fragment 140Dagelijkse woorden van God | Fragment 140 Dagelijkse woorden van God | Het wezen van Christus is gehoorzaamheid aan de wil van de hemelse Vader | Fragment 105Dagelijkse woorden van God | Het wezen van Christus is gehoorzaamheid aan de wil van de hemelse Vader | Fragment 105 Dagelijkse woorden van God | De verdorven mensheid heeft bovenal redding door de vleesgeworden God nodig | Fragment 125Dagelijkse woorden van God | De verdorven mensheid heeft bovenal redding door de vleesgeworden God nodig | Fragment 125 Dagelijkse woorden van God | De verdorven mensheid heeft bovenal redding door de vleesgeworden God nodig | Fragment 127Dagelijkse woorden van God | De verdorven mensheid heeft bovenal redding door de vleesgeworden God nodig | Fragment 127 Het wezen van Christus is gehoorzaamheid aan de wil van de hemelse Vader | Fragment 108Het wezen van Christus is gehoorzaamheid aan de wil van de hemelse Vader | Fragment 108 Dagelijkse woorden van God | De essentie van het door God bewoonde vlees | Fragment 104Dagelijkse woorden van God | De essentie van het door God bewoonde vlees | Fragment 104 Dagelijkse woorden van God | Het wezen van Christus is gehoorzaamheid aan de wil van de hemelse Vader | Fragment 106Dagelijkse woorden van God | Het wezen van Christus is gehoorzaamheid aan de wil van de hemelse Vader | Fragment 106 Dagelijkse woorden van God | Het mysterie van de vleeswording (4) | Fragment 116Dagelijkse woorden van God | Het mysterie van de vleeswording (4) | Fragment 116 Dagelijkse woorden van God | Voorwoord | Fragment 110Dagelijkse woorden van God | Voorwoord | Fragment 110 Dagelijkse woorden van God | Alleen zij die God en Zijn werk kennen, kunnen God behagen | Fragment 136Dagelijkse woorden van God | Alleen zij die God en Zijn werk kennen, kunnen God behagen | Fragment 136 Dagelijkse woorden van God | De verdorven mensheid heeft bovenal redding door de vleesgeworden God nodig | Fragment 123Dagelijkse woorden van God | De verdorven mensheid heeft bovenal redding door de vleesgeworden God nodig | Fragment 123 Dagelijkse woorden van God | Wist je het al? God heeft iets groots onder de mensen tot stand gebracht | Fragment 132Dagelijkse woorden van God | Wist je het al? God heeft iets groots onder de mensen tot stand gebracht | Fragment 132 Dagelijkse woorden van God | De essentie van het door God bewoonde vlees | Fragment 99Dagelijkse woorden van God | De essentie van het door God bewoonde vlees | Fragment 99 Dagelijkse woorden van God | De essentie van het door God bewoonde vlees | Fragment 102Dagelijkse woorden van God | De essentie van het door God bewoonde vlees | Fragment 102 Dagelijkse woorden van God | De verdorven mensheid heeft bovenal redding door de vleesgeworden God nodig | Fragment 120Dagelijkse woorden van God | De verdorven mensheid heeft bovenal redding door de vleesgeworden God nodig | Fragment 120 Dagelijkse woorden van God | De verdorven mensheid heeft bovenal redding door de vleesgeworden God nodig | Fragment 119Dagelijkse woorden van God | De verdorven mensheid heeft bovenal redding door de vleesgeworden God nodig | Fragment 119

Dagelijkse woorden van God | Het wezen van Christus is gehoorzaamheid aan de wil van de hemelse Vader | Fragment 105

Dagelijkse woorden van God   5  

Inleiding

Dagelijkse woorden van God | Het wezen van Christus is gehoorzaamheid aan de wil van de hemelse Vader | Fragment 105

De vleesgeworden God heet Christus, en Christus is in het vlees gekleed door de Geest van God. Dit vlees is als van geen ander mens van vlees. Christus is immers niet van vlees en bloed, maar Hij is de belichaming van de Geest. Hij bezit zowel normale menselijkheid als volledige goddelijkheid. Geen mens bezit Zijn goddelijkheid. Zijn normale menselijkheid draagt al Zijn normale lijfelijke handelingen, terwijl Zijn goddelijkheid het werk van God Zelf uitvoert. Maar zowel Zijn menselijkheid als Zijn goddelijkheid onderwerpen zich aan de wil van de Vader in de hemel. Het wezen van Christus is de Geest, dat wil zeggen de Goddelijkheid. Daarom is Zijn wezen het wezen van God Zelf; dit wezen staat Zijn eigen werk niet in weg, en Hij kan Zijn eigen werk niet tenietdoen of woorden spreken die tegen Zijn wil ingaan. Daarom zou de vleesgeworden God absoluut nooit iets doen dat Zijn eigen management in de weg staat. Dit is wat alle mensen zouden moeten begrijpen. De essentie van het werk van de Heilige Geest is de mens te redden in het belang van Gods eigen management. En zo is ook het werk van Christus de mens te redden, wat in het belang is van Gods wil. Omdat God vlees wordt, neemt Hij Zijn wezen aan in Zijn vlees, zodat Zijn vlees volstaat om Zijn werk te ondernemen. Daarom wordt tijdens Zijn menswording al het werk van Gods Geest vervangen door het werk van Christus en centraal in het werk gedurende de hele periode van de menswording is het werk van Christus. Het kan niet vermengd worden met werk uit welke andere tijd dan ook. En omdat God vlees wordt, werkt Hij in de identiteit van Zijn vlees; omdat Hij in het vlees is gekomen, voltooit Hij het werk dat Hij moet doen in het vlees. Of het nu de Geest van God is, of het is Christus, beiden zijn God Zelf, en Hij verricht het werk dat Hij moet verrichten en voert de bediening uit die Hij uit moet voeren.

uit ‘Het wezen van Christus is gehoorzaamheid aan de wil van de hemelse Vader’

Download de app kosteloos

Prachtige video’s helpen u Gods werk te begrijpen

Download de app kosteloos

Prachtige video’s helpen u Gods werk te begrijpen