De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.
‘Het gesprek’ Christelijke film clip 2 – Hoe christenen terugslaan tegen de atheïstische hersenspoeling van de CCP‘Het gesprek’ Christelijke film clip 2 – Hoe christenen terugslaan tegen de atheïstische hersenspoeling van de CCP ‘Het gesprek’ Christelijke film clip 3 – Het ongelooflijke antwoord van de christenen op de geruchten en lasterpraat van de CCP‘Het gesprek’ Christelijke film clip 3 – Het ongelooflijke antwoord van de christenen op de geruchten en lasterpraat van de CCP ‘Het gesprek’ Christelijke film clip 6 - How Christians Respond to the CCP's Family Bait‘Het gesprek’ Christelijke film clip 6 - How Christians Respond to the CCP's Family Bait Waarom dwingt de Chinese Communistische Partij christenen om lid te worden van de Drie-Zelf Kerk?Waarom dwingt de Chinese Communistische Partij christenen om lid te worden van de Drie-Zelf Kerk? Clip 3 - Waarom staat de CCP christenen niet toe om het juiste levenspad te volgen?Clip 3 - Waarom staat de CCP christenen niet toe om het juiste levenspad te volgen? Clip 1 - Het bedreigen van familieleden als strategie van de CCP om christenen onder druk te zettenClip 1 - Het bedreigen van familieleden als strategie van de CCP om christenen onder druk te zetten Christelijke film clip ‘Wat is een sekte precies?’ (Nederlandse ondertiteling)Christelijke film clip ‘Wat is een sekte precies?’ (Nederlandse ondertiteling) Christenen geven uitleg over de oorzaak en gevolgen van de weerstand van de CCP tegen GodChristenen geven uitleg over de oorzaak en gevolgen van de weerstand van de CCP tegen God Film clip ‘Geven mensen die in God geloven echt niet om hun familie?’ (Nederlandse ondertiteling)Film clip ‘Geven mensen die in God geloven echt niet om hun familie?’ (Nederlandse ondertiteling) Film clip ‘Hoe moet het christendom worden begrepen?’ (Nederlandse ondertiteling)Film clip ‘Hoe moet het christendom worden begrepen?’ (Nederlandse ondertiteling) Film clip ‘De CCP belastert CAG als zijnde een “organisatie van mensen”: wat is hun drijfveer?’Film clip ‘De CCP belastert CAG als zijnde een “organisatie van mensen”: wat is hun drijfveer?’ Film clip ‘De CCP beschouwt Christus als een normaal mens welke fout maken ze’Film clip ‘De CCP beschouwt Christus als een normaal mens welke fout maken ze’ Wie haalt er nu uiteindelijk families van christenen uit elkaar? (5)Wie haalt er nu uiteindelijk families van christenen uit elkaar? (5) Het aantonen van de fout van de CCP, die Christus ten onrechte een gewoon mens noemt (4)Het aantonen van de fout van de CCP, die Christus ten onrechte een gewoon mens noemt (4) Wat is een goede religie en wat is een boosaardige sekte? (3)Wat is een goede religie en wat is een boosaardige sekte? (3) De CCP gebruikt wetenschap om Gods heerschappij te ontkennen: is dit een zegen of een vloek? (2)De CCP gebruikt wetenschap om Gods heerschappij te ontkennen: is dit een zegen of een vloek? (2) Het absurde feit dat de Chinese Communistische Partij religies bestempelt als feodaal bijgeloof (1)Het absurde feit dat de Chinese Communistische Partij religies bestempelt als feodaal bijgeloof (1)

Film clip ‘Hoe moet het christendom worden begrepen?’ (Nederlandse ondertiteling)

De waarheid openbaren   647  

Inleiding

Film clip ‘Hoe moet het christendom worden begrepen?’ (Nederlandse ondertiteling)

Het is algemeen bekend dat het christendom, het katholicisme en de Oosters-Orthodoxe Kerk alle in de Heer Jezus geloven. De Kerk van Almachtige God werd gesticht als gevolg van de verschijning en het werk van Christus van de laatste dagen. De Kerk van Almachtige God is de kerk van Christus in het Tijdperk van het Koninkrijk, en maakt eveneens deel uit van het christendom. Waarom ontkent de Chinese Communistische Partij dan dat De Kerk van Almachtige God een christelijke kerk is? Wat is christendom precies?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en gewonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door de Almachtige God zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen!

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl