We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

De beste beslissing van mijn hele leven het aanvaarden van Almachtige Gods werk in de laatste dagen

137

Sinds Almachtige God Zijn werk van de laatste dagen in China is begonnen, zijn steeds meer mensen Zijn woorden gaan verspreiden en hebben er getuigenis van gedaan. Het werk in de laatste dagen van Almachtige God heeft zich al lang geleden tot buiten de landsgrenzen van China verspreid, en Zijn woorden zijn in tal van verschillende talen vertaald en online gepubliceerd. Steeds meer van diegenen die waarlijk in God geloven en op zoek zijn naar de waarheid verdiepen zich in het werk van Almachtige God, en velen willen inzicht verwerven in het werk van De Kerk van Almachtige God in de laatste dagen. Naar aanleiding van verzoeken uit het publiek zullen twee Amerikaanse christenen, meneer en mevrouw Schmidt van De Kerk van Almachtige God, hun verhalen delen over hoe hun geloof in Almachtige God is ontstaan en over wat zij hebben ervaren en geleerd in de Kerk.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Gerelateerde media