Dagelijkse woorden van God: Intrede in het leven | Fragment 472

31 januari 2022

God zorgt ervoor dat je allerlei soorten stormen, ongemakken, moeilijkheden en talrijke mislukkingen en tegenslagen ervaart zodat je uiteindelijk, tijdens het ervaren van deze dingen, gaat ontdekken dat alles wat God zegt juist is, en dat jouw overtuigingen, opvattingen, fantasieën, kennis, filosofische theorieën, filosofieën, en dat wat je hebt geleerd in de wereld en wat je ouders je hebben geleerd allemaal onjuist zijn. Ze kunnen je niet het juiste pad op leiden, ze kunnen er niet toe leiden dat je de waarheid begrijpt en voor God verschijnt, en het pad dat je gaat is het pad van de mislukking. God zorgt ervoor dat je je dit uiteindelijk realiseert. Voor jou is dit proces onontbeerlijk en het is wat je zou moeten verwerven tijdens het proces waarin je redding ervaart. Toch doet het God ook verdriet: omdat mensen opstandig zijn en een verdorven gezindheid bezitten, moeten ze dit proces ondergaan en tegenslagen ervaren. Maar als iemand oprecht van de waarheid houdt, als hij oprecht door God gered wil worden, als hij bereid is de diverse methodes van Gods redding te aanvaarden – bijvoorbeeld beproevingen, discipline, oordeel en tuchtiging - als hij vastberaden is zo te lijden, als hij bereid is de prijs te betalen, dan wil God in feite niet dat hij zoveel tegenspoed moet verdragen of zoveel tegenspoed en mislukking moet ondergaan. Maar de mensen zijn te opstandig. Ze willen het kronkelweggetje gaan, ze zijn bereid deze tegenspoed te verdragen. Dat is nou precies hoe de mens is. God moet de mensen wel aan Satan overdragen en hen in diverse situaties terecht laten komen om hen voortdurend te temperen, zodat ze allerlei ervaringen opdoen en verschillende lessen leren uit die situaties en de essentie van allerlei soorten kwaad leren herkennen. Achteraf kijken ze erop terug en ontdekken ze dat Gods woorden de waarheid zijn, erkennen ze dat Gods woorden de waarheid zijn, dat alleen God de realiteit van al het positieve is en dat alleen God Degene is die de mens liefheeft, dat niemand beter of zorgzamer is voor de mens dan God. In hoeverre worden mensen uiteindelijk getemperd? Zover totdat je zegt: “Ik heb alle soorten situaties meegemaakt en er is geen enkele situatie, geen enkel mens, zaak of voorwerp waardoor ik de waarheid kan begrijpen, waardoor ik van de waarheid kan genieten, waardoor ik de waarheidswerkelijkheid binnen kan gaan. Ik kan slechts gehoorzaam volgens Gods woorden praktiseren, gehoorzaam op de plaats van de mens blijven, me schikken naar de status en plicht van een schepsel, gehoorzaam de soevereiniteit en ordeningen van God aanvaarden en zonder klagen of keuze, zonder mijn eigen eisen of wensen voor de Schepper verschijnen.” Als mensen dit niveau hebben bereikt, buigen ze werkelijk voor God en dan hoeft God geen situaties meer in het leven te roepen voor hun ervaring. Welk pad wil jij dus nemen? Het is niemands subjectieve verlangen of wens om tegenspoed te ondervinden en niemand wil tegenslag, mislukking, ongeluk, frustratie en stormen meemaken. Maar een andere weg bestaat niet. De dingen in de mens – zijn natuurwezen, zijn opstandigheid, zijn gedachten en gezichtspunten – zijn te complex. Iedere dag raken ze binnen in jou vermengd en verstrengeld en woelen ze rond in jou. Je gaat slechts weinig van de waarheidswerkelijkheid binnen, je begrijpt weinig van de waarheid en je mist de kracht om het wezen van de verdorven gezindheid, je opvattingen en je fantasieën te overwinnen. Daarom kun je alleen maar de andere benadering aanvaarden: voortdurend mislukking en frustratie ervaren en voortdurend vallen, heen en weer geslingerd worden door tegenspoed, rondwoelen in het slijk, tot de dag aanbreekt waarop je zegt: “Ik ben moe, ik ben het beu, zo wil ik niet meer leven. Ik wil deze mislukkingen niet meer meemaken. Ik wil in gehoorzaamheid voor de Schepper verschijnen. Ik zal naar Gods woorden luisteren, ik zal doen wat Hij zegt. Alleen dit is het juiste pad in het leven.” Pas op de dag dat je helemaal toegeeft dat je verslagen bent, zul je voor God verschijnen. Heb je hieruit iets geleerd over de gezindheid van God? Wat is Gods houding tegenover de mens? Wat God ook doet, Hij wenst het beste voor de mens. Wat voor omgeving Hij ook uitzet of wat Hij jou ook vraagt te doen, Hij wil altijd de beste uitkomst zien. Stel dat je iets meemaakt en tegenslag en mislukking tegenkomt. God wil je niet zien mislukken en Hij wil niet dat je jezelf dan als geruïneerd ziet, dat je door Satan weggegrist bent waarna je nooit meer op eigen benen kunt staan en in neerslachtigheid wordt gestort – deze uitkomst wil God niet zien. Wat wil God zien? Misschien heb je hier gefaald, maar je bent in staat de waarheid te zoeken, de reden voor je falen te vinden. Je accepteert het feit van deze mislukking en leert er iets uit, je leert een les, je realiseert je dat het verkeerd was om zo te handelen, dat het alleen maar goed is om in overeenstemming met Gods woorden te handelen. Je realiseert je: ik ben slecht en ik heb een verdorven, satanische gezindheid. Er is een opstandigheid in mij, ik ben verwijderd van de rechtvaardige mensen waar God over spreekt en ik heb geen Godvrezend hart. Je realiseert je een fenomeen, een waar feit over de zaak, en je begrijpt dingen en wordt volwassen door deze tegenslag en mislukking. Dat is wat God graag wil zien. Wat betekent het om ‘volwassen te worden’? Dat betekent dat God jou kan verkrijgen en dat je in staat bent redding te bereiken. Het betekent dat je in staat bent de waarheidswerkelijkheid binnen te gaan, dat je er een stap dichterbij bent gekomen om het pad te betreden van God vrezen en het kwaad vermijden. Dat is wat God graag wil zien. God handelt met goede bedoelingen en Zijn handelingen bevatten alle Zijn verborgen liefde, die mensen vaak niet kunnen opmerken. De mens is bekrompen en kleingeestig, en zijn hart is even nauw als het oog van een naald. Wanneer God hem niet erkent of geen genade of zegeningen voor hem heeft, geeft hij God de schuld. Toch kibbelt God niet met de mens. Hij creëert omgevingen die de mens laten weten hoe genade en voordeel kan worden verkregen, wat genade voor de mens betekent en hoe het de mens ten goede komt. Stel dat je ervan houdt lekkere dingen te eten waarvan God zegt dat het slecht voor je gezondheid is wanneer je er teveel van eet. Stel dat je niet luistert en er toch op staat ze te eten, en God je de vrijheid geeft die keuze te maken. Als gevolg word je ziek. Nadat je dit enkele malen hebt ervaren, kom je tot het inzicht dat het Gods woorden zijn die juist zijn, dat alles wat Hij zegt waar is en dat je moet oefenen volgens Zijn woorden. Dit is het juiste pad. Wat worden die tegenslagen, mislukkingen en zorgen die mensen doorstaan dan? Je leert Gods onverdroten bedoeling waarderen en ook geloof je en ben je ervan overtuigd dat Gods woorden juist zijn; je geloof in God groeit. En er is nog iets: door deze periode van mislukking mee te maken, ben je je de geloofwaardigheid en nauwkeurigheid van Gods woorden gaan realiseren, je bent gaan zien dat Gods woorden de waarheid zijn en je bent het principe van het in praktijk brengen van de waarheid gaan begrijpen. En daarom is het goed als mensen mislukking ervaren – hoewel het ook pijnlijk is, iets wat hen tempert. Maar als je uiteindelijk door te worden getemperd weer voor God verschijnt, Zijn woorden aanvaardt en ze als de waarheid aanneemt, dan zijn die tempering, tegenslagen en mislukkingen niet voor niets ervaren. Dat is wat God graag wil zien.

uit ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Meer bekijken

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Geef een reactie

Delen

Annuleren