Dagelijkse woorden van God: Intrede in het leven | Fragment 560

16 december 2021

Uit welke zaken bestaat iemands natuur? Je kent alleen de verdorvenheid, ongehoorzaamheid, tekortkomingen, gebreken, opvattingen en bedoelingen van de mens en bent niet in staat de dingen in zijn natuur te ontdekken. Je kent alleen de buitenste laag, zonder in staat te zijn de oorsprong ervan te ontdekken. Dat komt niet neer op kennis van de natuur van de mens. Sommigen beschouwen deze oppervlakkige zaken zelfs als de natuur van de mens en zeggen: “Moet je horen, ik begrijp de natuur van de mens; ik erken mijn arrogantie. Is dat niet de natuur van de mens?” Arrogantie is een onderdeel van de natuur van een mens, dat is zeker waar. Het is echter niet genoeg om dat in doctrinaire zin te erkennen. Wat betekent het je eigen natuur te kennen? Hoe kun je haar kennen? Op basis van welke aspecten kun je haar kennen? Verder, hoe moet iemands natuur specifiek bekeken worden in het licht van de dingen die hij openbaart? Allereerst kun je iemands natuur opmaken aan de hand van zijn interesses. Sommige mensen zijn bijvoorbeeld dol op dansen, andere houden in het bijzonder van zangers en filmsterren, en sommigen verafgoden bepaalde beroemde mensen. Uit deze interesses kunnen we opmaken wat de natuur van deze mensen is. Bijvoorbeeld: sommige mensen kunnen een bepaalde zanger echt verafgoden, wat zover kan gaan dat ze geobsedeerd zijn door elke beweging, elke glimlach en elk woord van deze zanger. Ze fixeren zich op de zanger en fotograferen zelfs alles wat de zanger draagt en imiteren het. Wat toont deze mate van verafgoding aan over de natuur van deze persoon? Het toont aan dat zo iemand alleen deze dingen in zijn hart heeft, en niet God. Alle dingen waar deze persoon aan denkt, die hij liefheeft en nastreeft zijn van Satan, ze nemen het hart van deze mens in beslag, en zijn hart geeft zich aan deze dingen over. Wat is hier het probleem? Als iemand extreem veel van iets houdt, dan wordt zoiets het leven van iemand en neemt het zijn hart in beslag. Dit bewijst volkomen dat deze mens een afgodendienaar is die God niet wil en in plaats daarvan de duivel liefheeft. We kunnen daarom concluderen dat de natuur van zo’n mens er een is die de duivel liefheeft en vereert, niet van de waarheid houdt, en God niet wil. Is dit niet de juiste wijze om iemands natuur te beschouwen? Die is volledig juist. Dit is de manier waarop de natuur van een mens wordt ontleed. Bijvoorbeeld, voor sommige mensen is met name Paulus een idool. Ze treden graag naar buiten om speeches te houden en werk te doen. Ze vinden het fijn om vergaderingen bij te wonen en te preken en ze houden ervan als mensen naar hen luisteren, hen vereren en om hen heen draaien. Ze hebben graag status in de ogen van anderen en vinden het fijn als anderen het beeld waarderen dat zij presenteren. Laten we hun natuur analyseren aan de hand van deze gedragingen: wat is hun natuur? Als ze zich echt zo gedragen, dan is daarmee voldoende aangetoond dat ze arrogant en verwaand zijn. Ze vereren God helemaal niet; ze zoeken een hogere status en willen gezag hebben over anderen, bezit van hen nemen en status hebben in hun ogen. Dat is het klassieke beeld van Satan. De aspecten van hun natuur die opvallen zijn arrogantie en verwaandheid, een onwil om God te vereren, en een verlangen om door anderen vereerd te worden. Dit soort gedragingen kunnen je een duidelijk beeld geven van hun natuur.

uit ‘Verslagen van de gesprekken van Christus van de laatste dagen’

Meer bekijken

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Geef een reactie

Delen

Annuleren