Dagelijkse woorden van God: Intrede in het leven | Fragment 565

15 de december de 2021

De sleutel tot het bereiken van een verandering in gezindheid, is het kennen van je eigen natuur, en dit moet gebeuren overeenkomstig de openbaringen van God. Alleen in Gods woord kun je je eigen afschuwelijke natuur kennen, Satans diverse vergiften in je eigen natuur herkennen, beseffen dat je dwaas en onwetend bent, en de zwakke en negatieve elementen in je natuur herkennen. Als deze volledig bekend zijn en je waarlijk in staat bent jezelf te haten en het vlees te verzaken, Gods woord consequent uit te voeren en de wil te hebben om je volkomen te onderwerpen aan de Heilige Geest en het woord van God, dan zul je je hebben begeven op het pad van Petrus. Zonder de genade van God, en zonder de verlichting en leiding van de Heilige Geest, zou het moeilijk zijn dit pad te volgen, omdat mensen de waarheid niet bezitten en zichzelf niet kunnen verraden. Het pad van volmaaktheid van Petrus bewandelen, berust in de eerste plaats op een vast voornemen, geloof en vertrouwen op God. Bovendien moet je je onderwerpen aan het werk van de Heilige Geest; in alle dingen kun je niet zonder Gods woorden. Dit zijn de belangrijkste aspecten, die je geen van alle kunt overtreden. Jezelf leren kennen door ervaring is heel moeilijk; zonder het werk van de Heilige Geest is het heel moeilijk om daar binnen te gaan. Om het pad van Petrus te bewandelen, moet je je concentreren op zelfkennis en op het transformeren van je gezindheid. Het pad van Paulus was niet een zoektocht naar het leven of naar zelfkennis; hij concentreerde zich vooral op het doen van werk en de invloed en het momentum daarvan. Zijn motivatie was om Gods zegeningen te verkrijgen in ruil voor zijn werk en lijden, en om beloningen van God te ontvangen. Die motivatie was verkeerd. Paulus concentreerde zich niet op het leven, evenmin hechtte hij enig belang aan het bewerkstelligen van een verandering in gezindheid; hij concentreerde zich louter op beloningen. Omdat hij de verkeerde doelen had, was het pad dat hij bewandelde uiteraard ook verkeerd. Dit kwam door zijn arrogante en verwaande natuur. Het is duidelijk dat Paulus geen enkele waarheid bezat, evenmin had hij een geweten of enige redelijkheid. God verandert bij het redden en veranderen van mensen in de eerste plaats hun gezindheid. Het doel van Zijn woorden is om in mensen een getransformeerde gezindheid te bewerkstelligen en het vermogen om God te kennen, zich aan Hem te onderwerpen en Hem op een normale manier te aanbidden. Dit is het doel van Gods woorden en van Zijn werk. De zoektocht van Paulus was een directe schending van Gods wil en was in strijd daarmee; die ging er volledig tegenin. Maar de zoektocht van Petrus was volledig in overeenstemming met Gods wil, precies wat God in mensen wil bewerkstelligen. Het pad van Petrus is dan ook gezegend en ontvangt Gods lof. Omdat het pad van Paulus in strijd is met Gods wil, verafschuwt en vervloekt God het daarom. Om het pad van Petrus te bewandelen, moet je Gods wil kennen. Als je werkelijk in staat bent Zijn wil volledig te begrijpen door Zijn woorden – wat betekent dat je begrijpt wat God van de mens wil maken en, uiteindelijk, welk resultaat Hij wenst te bereiken – alleen dan kun je goed begrijpen welk pad je moet volgen. Als je het pad van Petrus niet volledig begrijpt en slechts een verlangen hebt om het te volgen, dan zul je er niet in slagen om het te betreden. Met andere woorden, je kent misschien wel veel doctrines, maar zult uiteindelijk niet in staat zijn om de realiteit binnen te gaan. Hoewel je oppervlakkig zou kunnen binnengaan, zul je geen echt resultaat kunnen bewerkstelligen.

uit ‘Verslagen van de gesprekken van Christus van de laatste dagen’

Meer bekijken

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Geef een reactie

Delen

Annuleren