Christelijk lied ‘Ik wil ernaar streven God lief te hebben’ (Dutch subtitles)

Christelijk lied ‘Ik wil ernaar streven God lief te hebben’ (Dutch subtitles)

233 |29 de maart de 2020

Aanbevolen video:Video's met muziek tot lof en eer https://www.youtube.com/playlist?list=PLS0BIzclkvm6AquVqtx1DCTBE6RDTFtlP

Christelijk lied ‘Ik wil ernaar streven God lief te hebben’ (Dutch subtitles)

Door alle waarheden die u heeft geuit,

heb ik gezien dat God liefde is.

Mijn lieflijke geliefde, ik wil zo graag met u leven.

Ik wil dat er nooit afstand tussen ons bestaat.

Ik wil dicht tegen u aanleunen.

Ik wil uw wil altijd ter harte nemen,

eensgezind met u zijn en u nabij zijn.

Sinds ik uw stem voor het eerst hoorde,

kon ik u voor dit leven niet meer vergeten.

Uw stem klinkt o zo goed

en uw woorden zijn majestueus en krachtig.

Elk woord dat u spreekt is de waarheid

en dat is wat ik nodig heb in mijn leven.

Uw woorden hebben mijn hart bekoord,

en ik heb alles opgegeven om u te volgen.

Ik heb begrepen dat uw woorden de waarheid zijn;

ik heb gezien dat uw gezindheid zo rechtschapen is.

Uw heilige liefde roept bewondering op;

uw rechtvaardigheid verdient lof.

Ik ben vol van een verdorven gezindheid;

ik wil van u houden, maar ik kan mezelf niet beheersen.

Door oordeel, beproeving en loutering te ondergaan,

heb ik uw vriendelijke bedoelingen begrepen.

Wanneer ik lijd, troosten uw woorden mij;

wanneer ik faal en struikel, helpt u mij op te staan.

U heeft me nooit verlaten,

u was er altijd met uw stille zorg en bescherming.

Al wat u zegt en doet is liefde,

het is allemaal om mij te reinigen en redden.

Ik vervul mijn plicht en koester me in uw liefde.

Ik streef ernaar u lief te hebben en nooit meer te aarzelen.

Uw liefde is te diep om te bevatten voor de mens.

U bent de liefde van de mens zo waardig.

Ik volg u op de voet,

ik wil alleen smaar getuigen van uw liefde.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Meer weergeven
De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Geef een reactie

Delen

Annuleren