Christelijke film ‘Rode heropvoeding vanuit huis’ Clip 2 - Wat voor complot zat er achter het proces van de CCP betreffende de zaak-Zhaoyuan van 28 Mei?

13 de december de 2018

Toen de CCP de zaak voor de rechter bracht naar aanleiding van het Zhaoyuan-incident in Shandong van 28 mei, dat een schok teweegbracht in zowel China als de rest van de wereld, gaven de verdachten tijdens hun bekentenis duidelijk blijk van het feit dat ze geen lid waren van De Kerk van Almachtige God. Niettemin blijft de CCP hardnekkig naar ze verwijzen als personen die lid zijn van De Kerk van Almachtige God. Wat was hun motief? Wat voor complot ging er schuil achter deze zaak?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer bekijken

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Geef een reactie

Delen

Annuleren