Ervaringen en getuigenissen van christenen 'Mijn voorganger stond tussen mij en Gods Koninkrijk'

12 mei 2022

Als de hoofdpersoon online het werk van Almachtige God van de laatste dagen onderzoekt, vindt hij dat het hem veel spiritueel voedsel verschaft. Maar zodra zijn voorganger erachter komt, dwingt deze hem tot zijn verbazing de contactgegevens van de broeders en zusters van de Kerk van Almachtige God te verwijderen. Hij wordt gedwongen terug te gaan naar de oude kerkdiensten, maar voelt zich er helemaal niet door gevoed, waardoor hij zich ellendig voelt. Erger nog, aangespoord door de voorganger begint ook zijn vrouw hem er van te weerhouden Gods werk van de laatste dagen te onderzoeken. Ondanks de voortdurende hindernissen en onderdrukking, raakt hij ervan overtuigd dat Almachtige God de wedergekeerde Heer Jezus is en leert hij onderscheid te maken in het gedrag van de geestelijken. Uiteindelijk aanvaardt hij, samen met zijn vrouw, Gods werk van de laatste dagen.

【Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer bekijken

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Delen

Annuleren