We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

80 Almachtige God, onze Geliefde

Intro

Wiens woorden verlichten hen die in de duisternis zijn?

Wiens woorden verlichten hen die in de duisternis zijn?

1

Wiens woorden verlichten hen die in de duisternis zijn,

leiden ons en brengen ons terug naar God?

Wiens woorden vloeien altijd als een bron, die ons hart bewatert en voedt?

Refrein 1

Almachtige God, Geliefde,

u bent de terugkomst van de Redder, Mensenzoon.

Almachtige God, Geliefde,

u komt, werkt, brengt waarheid en licht aan de mens.

2

Wiens woorden zijn kostbare waarheid en leven

die onze verdorvenheid reinigen en ons veranderen?

Wiens woorden zijn als een rechtvaardig zwaard

dat ons hart overwint om ons over te geven aan God?

Refrein 2

Almachtige God, Geliefde, uw woorden oordelen, brengen eeuwig leven.

Almachtige God, Geliefde, u reinigt ons om nieuwe mensen te worden.

Brug

Wiens heilige naam verspreidt zich overal?

Wiens woorden overwinnen geheel Gods volk,

zodat zij voor Zijn troon komen ?

Wiens woorden binden onze harten samen?

Uit alle landen, uit alle rassen, wijden wij onszelf geheel aan God.

Almachtige God, Geliefde!

Refrein 3

Almachtige God, Geliefde, uw volk zingt liefdesliederen en looft u.

Almachtige God, Geliefde,

We zullen altijd van u getuigen, u gehoorzamen en liefhebben.

Almachtige God, Geliefde, uw volk zingt liefdesliederen en looft u.

Almachtige God, Geliefde,

We zullen altijd van u getuigen, u gehoorzamen en liefhebben.

Vorige:Onze Geliefde

Volgende:Gods liefde overstroomt de wereld

Gerelateerde media

 • Verloren tijd komt nooit meer terug

  I Ontwaak, broeders! Ontwaak, zusters! Gods dag is niet verlaat. Tijd is leven, tijd grijpen redt het leven. De tijd is niet ver weg! Als je examens a…

 • Jobs houding jegens Gods zegeningen

  I Job geloofde in zijn hart dat al wat hij bezat was geschonken door God en niet door zijn eigen hand. Hij zag zijn zegeningen niet, als iets om voord…

 • Het doel van Gods managementwerk

  I God heeft een 6000-jarig managementplan, verdeeld in drie fases, of drie tijdperken. Eerst het Tijdperk van de Wet, dan het Tijdperk van Genade, en…

 • Je hebt zoveel gekregen vanwege geloof

  I Het is in de loop van het oordeel, dat je ziet waar Gods scheppingen eindigen, en dat de Schepper bemind moet worden. Het zit in het overwinnende we…