Woorden van Almachtige God, werk van God, stem van God

Het Woord verschijnt in het vlees

Deel I, De verschijning en het werk van God

Almachtige God, Christus van de laatste dagen, die is verschenen om Zijn werk te doen, drukt alle waarheden uit die de mensheid zuiveren en redden. Deze zijn allemaal opgenomen in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’. Hierdoor is wat in de Bijbel geschreven staat vervuld: “In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God(Johannes 1:1). Wat betreft ‘Het woord verschijnt in het vlees’, is dit de eerste keer sinds de schepping van de wereld dat God de gehele mensheid heeft aangesproken. Deze uitspraken vormen de eerste tekst van God onder de mensen waarin Hij mensen ontmaskert, oordeelt en openhartig tegen hen spreekt. Daarom zijn het ook de eerste uitspraken waarmee God de mensen bekendmaakt met Zijn voetstappen, Zijn verblijfplaats, Zijn gezindheid, wat Hij heeft en is, Zijn gedachten en Zijn zorgen over de mensheid. Je zou kunnen zeggen dat dit Gods eerste uitspraken zijn voor de mensheid vanuit de derde hemel sinds de schepping en dat dit de eerste keer is dat God Zijn inherente identiteit gebruikt om aan de mens te verschijnen en hem met woorden bekend te maken met de stem van Zijn hart.

Het Woord verschijnt in het vlees (afgekort als Het Woord), uitgedrukt door Christus van de laatste dagen, Almachtige God, bestaat op dit moment uit zes boeken: Deel I: De verschijning en het werk van God; Deel II: Over het kennen van God; Deel III: De gesprekken van Christus van de laatste dagen; Deel IV: Antichristen ontmaskeren; Deel V: De verantwoordelijkheden van leiders en werkers en Deel VI: Over het nastreven van de waarheid.

Uitspraken van Christus van de laatste dagen