Het Woord verschijnt in het vlees

Deel II, Over het kennen van God

Ten aanzien van het kennen van God, bevat het tweede deel van ‘Het Woord verschijnt in het vlees’ de uitspraken voor de hele mensheid van Christus van de laatste dagen, Almachtige God, in navolging van de uitspraken in ‘De verschijning en het werk van God’. God licht verschillende waarheden toe, zoals het werk dat Hij heeft verricht sinds de schepping van de wereld, Zijn wil en Zijn verwachtingen van de mensheid die daarin zijn vervat en de uiting van alles wat God heeft en is uit Zijn werk, alsook Zijn rechtvaardigheid, Zijn gezag, Zijn heiligheid en het feit dat Hij de bron is van het leven voor alle dingen. Na het lezen van dit boek zullen degenen die echt in God geloven kunnen bevestigen dat Hij die dit werk kan verrichten en deze gezindheden tevoorschijn kan laten stromen de Ene is die heerst over alle dingen en ook kunnen ze Gods identiteit, Zijn status en Zijn essentie echt kennen en daarmee bevestigen dat Christus van de laatste dagen, Almachtige God, God Zelf is, de unieke.

Uitspraken van Christus van de laatste dagen

Download