Uitspraken van Christus van de laatste dagen (Selecties)

Oordeel begint met het huis van God

De selecties in dit boek zijn allemaal woorden die zijn uitgedrukt door Almachtige God voor Zijn oordeelswerk in de laatste dagen; ze komen uit ‘Het Woord verschijnt in het vlees’. Het zijn waarheden die urgent moeten worden verworven door iedereen die Gods werk in de laatste dagen zoekt en onderzoekt. Ze zijn uitgekozen zodat allen die smachten naar Gods verschijning Zijn stem zo gauw mogelijk kunnen horen. Gods uitdrukkingen hierin zijn wat de Heilige Geest tot de kerken zegt, zoals geprofeteerd in het Boek van Openbaring. Deze huidige woorden van God zijn het beste getuigenis van Zijn verschijning en werk, en ook het beste getuigenis van het feit dat Christus de waarheid, de weg en het leven is. Wij hopen dat iedereen die wacht op de komst van de Heer en uitkijkt naar Gods verschijning en werk dit boek zal kunnen lezen.

Uitspraken van Christus