7 Almachtige God regeert als koning

I

Hoe wonderschoon! Zijn voeten staan op de Olijfberg.

Luister, wij wachters zingen samen luid, want God is teruggekeerd naar Sion.

We hebben de ruïnes van Jeruzalem gezien.

Nu zingen we van vreugde door Gods troost en Zijn verlossing van Jeruzalem.

Voor alle naties, toont God Zijn heilige arm, verschijnt Hij zoals Hij echt is.

Mensen op aarde zien allen Gods verlossing.

Uw grootse liefde hield ons vast.

Uw heilige woord doorboort ons door en door.

Almachtige God, wij danken u, wij loven u!

Eeuwige Vader, Prins van Vrede, onze God regeert als Koning over allen!


II

Vanaf de troon van Almachtige God,

worden de zeven Geesten naar alle kerken gestuurd,

om uw mysteries te onthullen.

U regeert op uw troon van glorie.

Met rechtvaardigheid versterkt u uw koninkrijk.

Alle naties buigen voor u.

Almachtige God, Hij verschijnt zoals Hij echt is.

Mensen op aarde zien allen Gods verlossing.

Uw grootse liefde hield ons vast.

Uw heilige woord doorboort ons door en door.

Almachtige God, wij danken u, wij loven u!

Eeuwige Vader, Prins van Vrede, onze God regeert als Koning over allen!


III

Duisternis verhult alle landen en mensen.

Maar God u verschijnt en straalt uw licht op ons, uw glorie is op ons te zien.

Alle naties en koningen komen tot uw licht.

U heft uw ogen om rond te kijken.

Uw zoons van ver weg verzamelen zich om u heen.

Uw dochters ook, gedragen in uw armen.

U leidt ons voorwaarts op de weg naar uw koninkrijk.

Mensen op aarde zien allen Gods verlossing.

Uw grootse liefde hield ons vast.

Uw heilige woord doorboort ons door en door.

Almachtige God, wij danken u, wij loven u!

Eeuwige Vader, Prins van Vrede, onze God regeert als Koning over allen!


IV

Met een oprecht, sereen en trouw hart kijken wij en geven wij getuigenis voor u,

we verheffen u, zingen u lof.

We vormen onszelf in verenigde harmonie.

Laat u ons maken zodat wij u aanstaan, geschikt om door u te worden gebruikt.

Laat uw wil geschieden op aarde, zonder gestopt te worden door wat dan ook.


V

U heeft de riemen van de koningen losgemaakt,

opdat hun steden open zullen zijn en nooit meer voor u gesloten worden.

Want uw licht van glorie heeft gestraald.

Almachtige God, wij danken u, wij loven u!

Eeuwige Vader, Prins van Vrede, onze God regeert als Koning!

Almachtige God, wij danken u, wij loven u!

Eeuwige Vader, Prins van Vrede, onze God regeert als Koning over allen!


uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Vorige: 6 Almachtige God verschijnt als de zon van rechtvaardigheid

Volgende: 8 Almachtige God is gezeteld op de glorieuze troon

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

124 Lied van de overwinnaars

Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek