We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

44 Christus van de laatste dagen heeft het Tijdperk van het Koninkrijk gebracht

Snelheid

44 Christus van de laatste dagen heeft het Tijdperk van het Koninkrijk gebracht

Vers 1

Toen Jezus naar de wereld kwam

voltooide Hij het Tijdperk der Wet

en bracht het Tijdperk van Genade.

In de laatste dagen werd God nogmaals vlees,

Hij voltooide het Tijdperk van Genade

en bracht het Tijdperk van het Koninkrijk.

Wie de tweede incarnatie van God aanvaardt,

wordt het Koninkrijkstijdperk in geleid

en aanvaardt Gods leiding.

Refrein

Na vergeving van zonden voor de mens,

keerde God terug in het vlees als een gids.

Hij leidt hem het nieuwe tijdperk in.

Hij begon het werk van oordeel

zo bracht Hij hem naar een hoger rijk.

Wie zich onderwerpt, geniet hogere waarheid,

ontvangt veel grotere zegens

en hij leeft waarlijk in het licht.

Hij verwerft waarheid, leven en weg.

Vers 2

Jezus deed veel werk onder de mens.

Verlossing van de hele mensheid

was het enige werk dat Hij voltooide.

Hij werd zondoffer van de mens,

maar ontdeed de mens niet van zijn

verdorven gezindheid, al zijn verdorvenheid.

Om de mens te redden van Satan

droeg Jezus de zonden van de mens,

maar Gods grotere werk is vereist om de mens

te bevrijden van de verdorvenheid van Satan.

Refrein

Na vergeving van zonden voor de mens,

keerde God terug in het vlees als een gids.

Hij leidt hem het nieuwe tijdperk in.

Hij begon het werk van oordeel

zo bracht Hij hem naar een hoger rijk.

Wie zich onderwerpt, geniet hogere waarheid,

ontvangt veel grotere zegens

en hij leeft waarlijk in het licht.

Hij verwerft waarheid, leven en weg.

Naar ‘Voorwoord’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Tweeduizend jaar hunkeren

Volgende:God volbrengt alles in de laatste dagen vooral met woorden

Gerelateerde media

 • Geef religieuze noties op om vervolmaakt te worden door God

  I Als je het oordeel en de tuchtiging aanvaardt van het woord van God, religieuze praktijken opzijzet, geen oude noties gebruikt om Gods nieuwe woorde…

 • Het belang van de incarnatie

  I Incarnatie betekent dat Gods Geest vlees wordt. Dit betekent dat God Zelf vlees wordt. Zijn werk in het vlees is het werk van de Geest dat gerealise…

 • Gods liefde is het echtst

  I Het overwinningswerk van God in jullie is zo'n grote redding. Iedereen van jullie is vol van zonde en losbandigheid. Nu komen jullie oog in oog met …

 • Volg het voorbeeld van de Heer Jezus

  Jezus voltooide de opdracht van God, het werk van verlossing van alle mensen door zich te bekommeren om Gods wil, zonder egoïstisch doel of plan. Plaatste Hij Gods plan centraal. Hij bad tot de hemelse Vader, hij zocht de wil van God. Hij zou zoeken en altijd bidden.