We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

521 God zegent hen die oprecht de waarheid nastreven

1 Wat is discipline door de Heilige Geest, wat is schuld geboren uit menselijke opzet, wat is leiding van de Heilige Geest, wat is ordening van een omgeving, wat wordt er door Gods woorden van binnen verlicht? Als je geen duidelijkheid hebt over deze dingen, zul je geen onderscheidingsvermogen hebben. Je zou moeten weten wat er van de Heilige Geest afkomstig is, wat een opstandige gezindheid is, hoe je Gods woord moet gehoorzamen en hoe je je eigen rebellie kunt afleggen; je zou de details van al deze waarheden moeten begrijpen, zodat wanneer er iets gebeurt, je een gepaste waarheid hebt om het mee te vergelijken, geschikte visies hebt als fundament, principes hebt in alles wat je doet en in staat bent om te handelen volgens de waarheid. Dan zal je leven vol zijn van Gods verlichting, vol van Gods zegeningen.

2 Als je, terwijl je de woorden van God eet en drinkt, aandacht kunt besteden aan je eigen ware toestand, aandacht kunt besteden aan je eigen praktisering en aandacht kunt besteden aan je eigen begrip, dan zul je verlichting ontvangen en zul je praktisch begrip verkrijgen wanneer je een probleem tegenkomt. Dan zul je een pad van praktisering hebben en zul je overal onderscheidingsvermogen voor hebben. Het is onwaarschijnlijk dat iemand die de waarheid heeft, wordt misleid en het is onwaarschijnlijk dat hij zich storend gedraagt of buitensporig handelt. Vanwege de waarheid wordt hij beschermd en hij verkrijgt ook meer begrip vanwege de waarheid. Vanwege de waarheid heeft hij meer paden om te praktiseren, krijgt hij meer mogelijkheden voor de Heilige Geest om in hem te werken en meer mogelijkheden om te worden vervolmaakt.

Refrein: God zal niemand onjuist bejegenen die Hem oprecht zoekt. Hij zal geen enkele persoon onjuist bejegenen die Hem naleeft en van Hem getuigt en Hij zal niet iemand vervloeken die oprecht kan dorsten naar waarheid.

Naar ‘Alleen diegenen die zich richten op de praktijk kunnen vervolmaakt worden’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:God beschermt hen die Hem liefhebben

Volgende:Alleen zoekers van de waarheid kunnen worden vervolmaakt door God

Gerelateerde media

 • Alle naties komen naar uw licht

  I U opent uw wijde omhelzing om de mensheid te liefkozen in zijn kermen, u wiegt uw armen van kracht en zorg, en uw ogen van helderheid stralen! En uw…

 • Ken je de bron van eeuwig leven

  I God is de bron van het leven van de mens; hemel en aarde leven door Zijn kracht. Niets dat leeft kan zichzelf bevrijden van Gods gezag en heerschapp…

 • Je moet alles voor de waarheid laten varen

  I Je moet lijden op je weg naar de waarheid. Je moet jezelf helemaal overgeven. Verdraag vernedering, omarm meer leed. Dit doen om meer van de waarhe…

 • Schenk aandacht aan het lot van de mens

  I God dringt er bij mensen van alle etniciteiten, landen en industrieën op aan: Luister naar Gods stem en zie Zijn werk; schenk aandacht aan het lot v…