We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

223 God zal het onrecht van de menselijke wereld rechttrekken

Snelheid

223 God zal het onrecht van de menselijke wereld rechttrekken

Vers 1

God zal Zijn troon op aarde, Zijn troon op aarde plaatsen.

Hij zal Zijn werk doen met Zijn eigen handen,

en Satan verbieden Zijn mensen kwaad te doen,

en de vijanden verbieden te doen

waar ze maar zin in hebben.

God wordt Koning op aarde, op aarde.

God zal Zijn vijanden op de grond doen knielen.

Zij zullen hun misdaden voor Hem opbiechten.

Met verdriet en woede zal Hij het universum vertrappen

en Zijn vijanden de schrik op het lijf jagen.

God wordt Koning op aarde, op aarde.

God zal de hele aarde verwoesten.

Hij zal Zijn vijanden tot de ondergang brengen,

zodat ze voortaan de mensheid niet meer verderven.

God zal het onrecht van de wereld rechttrekken.

God wordt Koning op aarde, op aarde.

Vers 2

Het plan van God staat al vast,

en niemand, wie het ook is, kan het ooit veranderen.

Wanneer Hij rondwaart in majesteitelijke pracht

boven het universum,

wordt de hele mensheid vernieuwd en tot leven gewekt.

God wordt Koning op aarde, op aarde.

Het hart van God verheugt zich

wanneer de mens niet langer huilt,

en niet meer om Gods hulp roept.

De mensen keren terug om Hem te vieren,

het hele universum zal kolken van gejubel.

God wordt Koning op aarde, op aarde.

God doet het werk dat Hij zich

heeft voorgenomen te volbrengen.

Hij begeeft zich onder de mensen,

en doet al het werk in Zijn plan.

De mensheid breekt de naties op

enkel volgens Gods wil.

God zal het onrecht van de wereld rechttrekken.

God wordt Koning op aarde, op aarde.

Vers 3

De mensen hebben hun aandacht gericht op

hun eigen bestemmingen,

want de dag komt steeds dichterbij

en de engelentrompetten schallen.

Er zal geen uitstel meer zijn, en de hele schepping

zal dan gaan dansen en jubelen.

God wordt Koning op aarde, op aarde.

Wie kan de dag van God naar believen verlengen?

Geen engel, aardbewoner, noch sterren aan de hemel.

Wanneer God zich uitspreekt

om het volk van Israëls te redden,

dringt Gods dag zich op aan de hele mensheid.

God wordt Koning, Koning op aarde, op aarde.

De mensheid is bang voor de terugkeer van Israël,

dat is de dag van de glorie van God,

en het is de dag wanneer alles anders is en herboren.

God zal het onrecht van de wereld rechttrekken.

God wordt Koning op aarde, op aarde.

God wordt Koning op aarde, op aarde.

God wordt Koning op aarde.

Naar ‘Hoofdstuk 27’ van ‘Gods woorden aan het hele universum’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Bestuurt de mens zijn eigen lot?

Volgende:Gehoorzaam het werk van de Geest om tot het einde te volgen

Gerelateerde media

 • De vleesgeworden Mensenzoon is God Zelf

  Toen Gods goddelijkheid werd gerealiseerd in vlees en bloed, was Zijn aanwezigheid niet langer vaag. De mens kon God zien en dichtbij Hem komen. Ze konden proberen Gods wil te begrijpen, Zijn goddelijkheid te begrijpen door de woorden, het werk en de daden van de Mensenzoon.

 • Jobs houding jegens Gods zegeningen

  I Job geloofde in zijn hart dat al wat hij bezat was geschonken door God en niet door zijn eigen hand. Hij zag zijn zegeningen niet, als iets om voord…

 • De betekenis van Gods beheer van de mensheid

  I Het management van God is mensen te winnen die Hem aanbidden en zich onderwerpen aan Hem. Deze mensheid, gecorrumpeerd door Satan, ziet hem niet mee…

 • De identiteit en positie van God Zelf

  I God is Hij die over alle dingen regeert, God is Hij die de leiding over alle dingen heeft. Hij heeft alles geschapen, heeft over alles de leiding, H…