We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

584 God haat gevoelens tussen mensen

1 Ik geef de mensen geen kans hun gevoelens te uiten, want ik heb geen gevoelens, en ik heb tot op zekere hoogte een afkeer gekregen van de gevoelens van de mens. Door de gevoelens tussen mensen ben ik terzijde geworpen en zo ben ik in hun ogen een ‘ander’ geworden. Door de gevoelens tussen mensen ben ik vergeten. Door zijn gevoelens grijpt de mens de kans zijn ‘geweten’ op te poetsen. Door zijn gevoelens is de mens mijn tuchtiging altijd moe. Vanwege zijn gevoelens noemt de mens mij oneerlijk en onrechtvaardig en zegt hij dat ik achteloos omspring met zijn gevoelens in wat ik doe. Heb ik ook familie op aarde?

2 Wie heeft er ooit, net als ik, dag en nacht gewerkt zonder aan eten of slaap te denken in het belang van mijn hele managementplan? Hoe zou de mens met God kunnen worden vergeleken? Hoe zou hij verenigbaar kunnen zijn met God? Hoe zou God, die schept, van dezelfde soort kunnen zijn als de mens, die geschapen is? Hoe zou ik altijd samen met de mens op aarde kunnen leven en handelen? Wie maakt zich zorgen om mijn hart? Zijn het de gebeden van de mens? Ooit ging ik ermee akkoord om me bij de mens aan te sluiten – en ja, tot op vandaag de dag heeft de mens onder mijn hoede en bescherming geleefd, maar wanneer komt de dag dat de mens onder mijn hoede uit kan? Al heeft de mens nooit om mijn hart gegeven, wie kan er in een land zonder licht blijven leven? Alleen door mijn zegeningen is de mens tot op heden blijven leven.

Naar ‘Hoofdstuk 28’ van ‘Gods woorden aan het hele universum’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:De mensen die leven in zo’n smerig land

Volgende:Wat hebben jullie gewijd aan God?

Gerelateerde media

 • Hoe in aanmerking te komen om door God te worden gebruikt

  I Om echt geschikt te zijn voor Gods gebruik, hebben jullie niet alleen ambitie nodig, maar ook leiding, loutering van Zijn woorden en Zijn behandelin…

 • De identiteit en positie van God Zelf

  I God is Hij die over alle dingen regeert, God is Hij die de leiding over alle dingen heeft. Hij heeft alles geschapen, heeft over alles de leiding, H…

 • De hele aarde zal jubelen en God loven

  De ene ware God die alle dingen in het universum beheerst — de almachtige Christus! Dit is de getuige van de Heilige Geest. Hij werkt om overal getuigenis te geven. Zodat niemand twijfel zal hebben. De triomferende Koning. Almachtige God, heeft geheerst over de wereld. Hij heeft zonde overwonnen en verlossing bereikt. Loof de triomferende Koning van het universum. De hele aarde zal jubelen! Almachtige God, die lof verdient! Glorie en kracht zijn van u, de grote Koning van het heelal!

 • Niemand kan Gods woord verlaten

  God zal de Weg en al Zijn woorden gebruiken om het hele universum te regeren, de mens te overwinnen. I De Heilige Geest geeft mensen een gevoel. Mense…