De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

God hoopt dat de mens Hem kan kennen en begrijpen

Snelheid

God hoopt dat de mens Hem kan kennen en begrijpen

I

Sinds Gods eerste contact met de mensheid heeft Hij haar constant,

voortdurend Zijn essentie en wat Hij is en heeft onthuld.

Of mensen het al dan niet altijd zien of begrijpen,

God spreekt en werkt om Zijn gezindheid en essentie te tonen.

Nooit verhuld, nooit verborgen, vrijgegeven zonder voorbehoud,

Gods essentie en gezindheid, Zijn wezen en Zijn bezit,

worden onthuld als Hij werkt en bezig is met de mensheid.

II

God hoopt dat de mens Hem begrijpt, Zijn wezen, gezindheid,

Hij wil niet dat Hij worden beschouwd als eeuwige geheimen.

Ook wil Hij niet dat de mens Hem ziet als een onoplosbaar raadsel.

Nooit verhuld, nooit verborgen, vrijgegeven zonder voorbehoud,

Gods essentie en gezindheid, Zijn wezen en Zijn bezit,

worden onthuld als Hij werkt en bezig is met de mensheid.

III

Slechts als de mensheid God kent kan zij de weg voorwaarts kennen,

waardig door God geleid te worden.

Ze zal leven onder Zijn heerschappij, in Zijn licht en zegen.

Nooit verhuld, nooit verborgen, vrijgegeven zonder voorbehoud,

Gods essentie en gezindheid, Zijn wezen en Zijn bezit,

worden onthuld als Hij werkt en bezig is met de mensheid.

Nooit verhuld, nooit verborgen,

worden onthuld als Hij werkt en bezig is met de mensheid.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Vorige:Sta op, werk samen met God

Volgende:Wat hebben jullie God teruggegeven

Gerelateerde media

 • God zorgt stil voor iedereen

  I God voorziet in de noden van iedereen, overal en altijd. Hij observeert hun gedachten, hoe hun harten veranderen. En Hij geeft ze de steun die ze no…

 • Lied van de overwinnaars

  I Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God be…

 • Gods liefde is niet het bezit van enig geschapen wezen

  I De woorden van God zijn vol van leven, tonen ons het pad dat wij moeten bewandelen, het begrip van wat de waarheid is. We zijn aangetrokken tot Zijn…

 • Christus drukt alles wat de Geest is uit

  I De geïncarneerde God kent de essentie van de mens, openbaart alle dingen die mensen doen, zelfs de mens zijn verdorven gezindheid en zijn rebellere…