De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

202 God oordeelt en vervolmaakt de mens met Zijn woorden in de laatste dagen

Snelheid

202 God oordeelt en vervolmaakt de mens met Zijn woorden in de laatste dagen

I

God werd vlees in de laatste dagen vooral om te spreken,

om te tonen wat het leven van de mens nodig heeft

en waarin hij moet binnengaan,

om de mens Gods daden en Zijn almacht te tonen,

om de mens Gods wonderlijkheid en Zijn wijsheid te tonen.

Door de vele manieren waarop God Zijn woorden spreekt,

ziet de mens Gods superioriteit, grootsheid,

ziet Gods nederigheid en verborgenheid,

dat de opperste God het minste van alles kan worden.

God gebruikt woorden, geen tekenen en wonderen

om de mens te vervolmaken in de laatste dagen.

Woorden onthullen, ze oordelen en tuchtigen

en maken de mens volmaakt op elke manier.

Door de woorden van God ziet de mens

Gods lieflijkheid en Zijn wijsheid,

begrijpt de mens Gods gezindheid.

Door Gods woorden ziet hij Gods daden.

II

Gods woorden zijn gesproken vanuit verschillende perspectieven,

zoals de Geest, de mens en derde persoon.

Door Gods woorden ziet de mens Gods werk op andere manieren.

't Werk van dit tijdperk voorziet woorden voor het leven van de mens.

Het is om de natuur, verdorvenheid van de mens te onthullen,

de kennis en cultuur van de mens weg te werken,

oude en feodale gedachten, religieuze noties.

Dit moet allemaal onthuld en gereinigd worden door Gods woorden.

God gebruikt woorden, geen tekenen en wonderen

om de mens te vervolmaken in de laatste dagen.

Woorden onthullen, ze oordelen en tuchtigen

en maken de mens volmaakt op elke manier.

Door de woorden van God ziet de mens

Gods lieflijkheid en Zijn wijsheid,

begrijpt de mens Gods gezindheid.

Door Gods woorden ziet hij Gods daden.

III

Gods voornaamste intentie in de laatste dagen

is om een fase van Zijn werk te volbrengen,

in welke het Woord verschijnt in het vlees.

En dit is één deel van Gods managementplan.

In de laatste dagen oordeelt God en vervolmaakt Hij de mens met Zijn woorden.

In de laatste dagen oordeelt God en vervolmaakt Hij de mens met Zijn woorden.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Vorige:De betekenis van Gods naam

Volgende:God is het Begin en het Einde

Gerelateerde media

 • De grote rode draak stort in terwijl Gods volk groeit

  I Als alle mensen compleet zijn gemaakt, en alle naties Christus’ koninkrijk zijn, zullen de zeven donderslagen klinken. Vandaag is een stap naar dat …

 • Het enige pad van de mensheid om rust in te gaan

  I Zij die standvastig Gods laatste reiniging ondergaan door tuchtiging en oordeel zullen de laatste rust ingaan. Zij die zich bevrijd hebben van Satan…

 • Zolang je God niet verlaat

  Gods liefde en genade doordringt Zijn managementwerk van 't eerste tot het laatste detail. I Of de mens Zijn goedhartige wil voelt of niet, onvermoei…

 • Gehechtheid aan God

  I God koos mij uit een menigte, regelde dat ik aan Zijn zijde kwam. Zijn ware, lieve woorden warmden mijn hart. Zijn oprechte roep wekte mij. Zijn ver…