We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

299 Gods intentie om de mens te redden zal niet veranderen

Snelheid

299 Gods intentie om de mens te redden zal niet veranderen

Vers 1

Nu weet de mens een beetje van Gods gezindheid,

van wat God heeft en is, van het werk dat Hij doet.

Maar het meeste van het begrip van de mens

is niet meer dan woorden op papier of theorieën.

God wil niet dat iemand zich achtergelaten voelt.

Hij wil een zeker hart zien om de weg te volgen

van God kennen en waarheid zoeken.

Vers 2

Wat mensen missen is ware kennis

en inzicht uit echte ervaring.

God probeert het hart van de mens te wekken,

maar het is nog een lange weg voor het herleeft.

God wil niet dat iemand zich achtergelaten voelt.

Hij wil een zeker hart zien om de weg te volgen

van God kennen en waarheid zoeken.

Hij wil dat iedereen doorgaat, zonder last en zonder bedenkingen.

Vers 3

Hoe veel je ook verkeerd hebt gedaan,

hoe ver je ook bent afgedwaald,

stop je streven om God te kennen niet.

Je moet door blijven gaan.

God zal de mens altijd willen redden.

Dit is het kostbaarste aan God.

God wil niet dat iemand zich achtergelaten voelt.

Hij wil een zeker hart zien om de weg te volgen

van God kennen en waarheid zoeken.

Hij wil dat iedereen doorgaat, zonder last en zonder bedenkingen.

Naar ‘God Zelf, de unieke VI’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Hoe zou God niet verdrietig kunnen zijn?

Volgende:Omdat God de mens redt, zal Hij hem helemaal redden

Gerelateerde media

 • Lied van de overwinnaars

  Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

 • God zet Zijn hoop volledig op de mens

  Van't begin tot nu, is alleen de mens in staat met God te spreken. Namelijk alleen de mens kan met God spreken, onder alle levende wezens en onder wat Hij schiep.

 • Getuigenis van het leven

  I Op een dag word ik misschien gevangen om getuigenis te geven, getuigenis te geven voor God. Ik weet in mijn hart dat dit lijden is omwille van recht…

 • God redt degenen die God vereren en het kwaad vermijden

  I In de tijd van Noach, was de mens afgedwaald, enorm verdorven, en ze verloren de zegen van God, niet meer verzorgd door God, Zijn beloften verloren.…