725 Gods oordeel schenkt ons leven

Couplet 1

Ieder woord van God raakt ons doodelijk,

waar we kwetsbaar zijn,

en laat ons bedroefd en angstig achter.

Hij openbaart onze noties en fantasieën,

Hij openbaart onze verdorven gezindheid.

In alles wat we zeggen,

en doen, in onze gedachten en ideeën,

openbaren Zijn woorden onze natuur en essentie:

ze laten ons beven van angst en schaamte,

niet in staat ons gezicht te vertonen.


Voor-refrein

Gewone mensen met verdorven, satanische gezindheid;

wij zijn degenen die God al voor de tijden heeft voorbeschikt,

wij zijn de berooiden die Hij uit de mesthoop heeft opgetild.

Wij ontkenden en veroordeelden God,

maar zijn nu overwonnen door Hem.


Refrein

We hebben leven gekregen en de weg van 't eeuwig leven.

Het geeft niet waar op aarde we zijn en wat ook komen mag,

we kunnen Almachtige Gods redding niet verlaten.

Hij is onze Schepper, onze enige verlossing.


Couplet 2

Hij vertelt ons alles wat we niet wisten,

over onze intenties en verdorven gezindheid.

Hij vertelt ons van al onze daden en onze doelen.

En we voelen ons helemaal blootgelegd,

en geheel overtuigd nu.

Hij oordeelt ons wegens ons verzet tegen Hem,

tuchtigt ons omdat we Hem lasteren en veroordelen.

Hij maakt dat we ons waardeloos voelen in Zijn ogen.

We zijn als levende Satan in Zijn ogen.


Voor-refrein

Gewone mensen met verdorven, satanische gezindheid;

wij zijn degenen die God al voor de tijden heeft voorbeschikt,

wij zijn de berooiden die Hij uit de mesthoop heeft opgetild.

Wij ontkenden en veroordeelden God,

maar zijn nu overwonnen door Hem.


Refrein

We hebben leven gekregen en de weg van 't eeuwig leven.

Het geeft niet waar op aarde we zijn en wat ook komen mag,

we kunnen Almachtige Gods redding niet verlaten.

Hij is onze Schepper, onze enige verlossing.


Brug

De liefde van God strekt zich uit

zoals een bron van water

en ze wordt aan jou en mij gegeven,

aan allen die waarheid zoeken en oprecht zijn,

die verlangen naar en wachten op de verschijning van God

(de verschijning van God).

Zoals de maan de zon achtervolgt, zo blijft God werken.

Zijn werk wordt uitgevoerd aan jou en mij en hem,

en hen die ervoor kiezen Zijn voetspoor te volgen

en Zijn oordeel en Zijn tuchtiging aanvaarden.


Refrein

We hebben leven gekregen en de weg van 't eeuwig leven.

Het geeft niet waar op aarde we zijn en wat ook komen mag,

we kunnen Almachtige Gods redding niet verlaten.

Hij is onze Schepper, onze enige verlossing.

Hij is onze Schepper, onze enige verlossing.

Hij is onze Schepper, onze enige verlossing.


Naar ‘Het aanschouwen van de verschijning van God in Zijn oordeel en tuchtiging’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige: 724 Gods werk is ondoorgrondelijk

Volgende: 727 Wat gebeurt er als je vlucht voor Gods oordeel?

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

7 Almachtige God regeert als koning

Hoe wonderschoon! Zijn voeten staan op de Olijfberg. Luister, wij wachters zingen samen luid, want God is teruggekeerd naar Sion. We hebben de ruïnes van Jeruzalem gezien. Nu zingen we van vreugde door Gods troost en Zijn verlossing van Jeruzalem. Voor alle naties, toont God Zijn heilige arm, verschijnt Hij zoals Hij echt is. Mensen op aarde zien allen Gods verlossing.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek