We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

81 Gods liefde overstroomt de wereld

1

Tweeduizend jaar geleden verliet u Judea in glorie.

Nu, in de laatste dagen, nederig en verborgen, bent u naar China gekomen.

U verschijnt en werkt, en drukt de waarheid uit, waarbij u over de mensheid oordeelt en haar zuivert.

Uw woorden tonen uw almacht en hebben een groep mensen overwonnen en vervolmaakt.

U heeft elke prijs betaald en u heeft alles gegeven voor de redding van de mensheid.

2

U bent oppermachtig en eerbaar, maar u vernederde uzelf en verscheen als een mens om uw werk te doen.

De arrogante mensen zijn overwonnen en geven zich voor u over.

Het oordeel en de tuchtiging van uw woorden openbaren uw rechtvaardigheid en heiligheid.

Door intense loutering wordt de diepgaand verdorven mensheid gezuiverd.

Uw tuchtiging en oordeel zijn uw liefde en zegeningen voor de mens.

3

Door vlees te worden om te werken, ondergaat u een enorme vernedering.

U ondergaat de veroordeling en lastering van de mens en u bent verworpen door dit tijdperk.

Tijdens lange jaren van ontbering heeft u volhard in het redden van de mensheid,

waarbij u door uw bloed, zweet en tranen sprak en werkte, wachtend op de omkeer van de mens.

Uw rechtvaardigheid en trouw hebben de harten van miljoenen veroverd.

4

We zijn vervuld van bewondering wanneer we uw nederigheid en verborgenheid zien.

We zijn vervuld van vrees en gehoorzaamheid wanneer we uw rechtvaardigheid en heiligheid zien.

De woorden van de mens zijn ontoereikend om van uw daden te getuigen.

Dankbaarheid en liefde zijn zo diep geworteld in onze harten.

Al onze schamele krachten zullen we inzetten om trouw onze plicht te vervullen.

Vorige:Almachtige God, onze Geliefde

Volgende:Almachtige God, u bezit mijn hart

Gerelateerde media

 • God werd vlees voornamelijk om Zijn woorden uit te drukken

  I Men weet vandaag te weinig over de praktische God en de betekenis van incarnatie. Wanneer het over Gods vlees door Zijn werk en woorden gaat, ziet m…

 • Alleen Gods dierbaren zijn het waardig om Hem te dienen

  I Zij die God dienen moeten Zijn dierbaren zijn, geliefd door God en trouw aan Hem zijn. Of je nu vooraan of achter and'ren staat, Gods vreugde kun je…

 • Almachtige God regeert als koning

  Hoe wonderschoon! Zijn voeten staan op de Olijfberg. Luister, wij wachters zingen samen luid, want God is teruggekeerd naar Sion. We hebben de ruïnes van Jeruzalem gezien. Nu zingen we van vreugde door Gods troost en Zijn verlossing van Jeruzalem. Voor alle naties, toont God Zijn heilige arm, verschijnt Hij zoals Hij echt is. Mensen op aarde zien allen Gods verlossing.

 • Getuigenis van het leven

  I Op een dag word ik misschien gevangen om getuigenis te geven, getuigenis te geven voor God. Ik weet in mijn hart dat dit lijden is omwille van recht…