199 Gods naam zal worden verheerlijkt onder de heidense volken

Couplet 1

Het doel van Gods oordeel is om gehoorzaamheid aan te moedigen;

het doel van Gods tuchtiging is de mens toe te staan te transformeren.

Hoewel Gods werk voorkomt uit Zijn redding,

niets van wat Hij doet is slecht voor mensen.

God wil dat de landen gehoorzamen net zoals de Israëlieten ook deden,

om hen zo echt mens te maken,

zodat in het land buiten Israël God voet aan de grond zal krijgen.

Dit is de redding van God.

Het is Zijn werk in het land van de heidenen.


Couplet 2

Vandaag begrijpen veel mensen Gods werk nog steeds niet.

Omdat hun zorg en verlangens gericht zijn op de toekomst die ze willen.

Ongeacht wat God zegt, Hem en Zijn werk zoeken ze niet.

De mens denkt slechts aan de bestemming van morgen.

Als dit doorgaat, hoe breidt Gods werk zich dan uit?

Hoe zal het evangelie zich over de hele wereld verspreiden?

Je moet weten dat wanneer Gods werk groeit,

je ver en wijd verspreid zult worden.

God zal je slaan, God zal je slaan,

zoals Jehova deed met Israels volk,

Dus het evangelie zal zich over de aarde verspreiden

naar alle heidense landen.

Onder jong en oud zal Gods naam uitbreiden,

en alle stammen prijzen de heilige naam van God.


Couplet 3

In de eindtijd, de laatste dagen,

zal Gods naam verhoogd worden onder de heidense volken.

Gods daden zullen door allen worden gezien,

zij erkennen Hem als de Almachtige,

en zo zal Zijn woord spoedig uitkomen.

God zal de mens laten inzien

dat Hij niet alleen God is van Israel,

maar van alle heidense landen,

en van hen die Hij vervloekt heeft.

God zal iedereen laten zien dat Hij God is van heel zijn creatie.

Dit is Gods grootste werk,

het doel van Zijn werk in de laatste dagen,

alleen dat werk zal Hij doen in de laatste dagen.


Naar ‘Het werk van het verspreiden van het evangelie is ook het werk van de redding van de mens’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige: 198 De betekenis van Gods werk van oordeel in de laatste dagen

Volgende: 200 Geen mens kan Gods werk in Zijn plaats doen

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

246 Niemand begrijpt Gods wil

IGod heeft Zijn werk gedaan onder jullie.Toch is er geen spoor van Gods tien procent.De tien procent gegeven door de goddelijke,door de...

165 Getuigenis van het leven

IOp een dag word ik misschien gevangenom getuigenis te geven, getuigenis te geven voor God.Ik weet in mijn hart dat dit lijden isomwille...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek