De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

130 Voor allen zorgt God volmaakt

Snelheid

130 Voor allen zorgt God volmaakt

I

Grootsheid, heiligheid, soevereiniteit en liefde,

details van Gods essentie en gezindheid

worden onthuld, elke keer dat Hij Zijn werk uitvoert,

zichtbaar in Zijn wil jegens de mens, vervuld in het leven van elk mens.

II

Of je het wel of niet in je leven voelde,

God zorgt voor elk mens op elke manier.

Met oprechtheid, wijsheid, op zo vele wijzen,

Hij warmt het hart, beroert de ziel.

Dit is nu waar en blijft dat altijd.

III

Grootsheid, heiligheid, soevereiniteit en liefde,

details van Gods essentie en gezindheid

worden onthuld, elke keer dat Hij Zijn werk uitvoert,

zichtbaar in Zijn wil jegens de mens, vervuld in het leven van elk mens.

Dit is een onbetwistbaar feit.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Vorige:Gods nederigheid is zo lieftallig

Volgende:Alleen als God geschapen vlees wordt, kan de mens Zijn vertrouweling worden

Gerelateerde media