We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

644 De enige wens van God is dat de mens luistert en gehoorzaamt

Snelheid

644 De enige wens van God is dat de mens luistert en gehoorzaamt

Vers 1

Sinds Gods schepping van de wereld vele jaren geleden,

heeft Hij enorm veel werk gedaan op deze aarde,

Hij heeft de ergste menselijke afwijzing ervaren

en ontelbaar veel laster.

Niemand verwelkomde de aankomst van God op aarde.

Allen bezagen Hem met een koude blik.

Hij heeft duizenden jaren van ontbering verdragen.

Het gedrag van de mens brak al lang geleden Zijn hart.

Hij schenkt geen aandacht meer aan de opstandigheid van de mens,

maar is van plan om ze in plaats daarvan te zuiveren en te transformeren.

De enige wens van God is dat de mens luistert en gehoorzaamt,

schaamte voelt voor Zijn vlees en geen weerstand biedt.

Al wat Hij voor iedereen wenst, voor alle mensen van nu,

is dat ze simpelweg geloven dat Hij bestaat.

Vers 2

God in het vlees heeft genoeg vervolging verdragen

en uitsluiting en kruisiging ervaren.

Hij heeft ook het ergste van de mensenwereld ondergaan.

De Vader in de hemel kon dit niet verdragen.

Hij gooide Zijn hoofd naar achter en Hij sloot Zijn ogen

om de terugkomst van Zijn geliefde Zoon af te wachten.

De enige wens van God is dat de mens luistert en gehoorzaamt,

schaamte voelt voor Zijn vlees en geen weerstand biedt.

Al wat Hij voor iedereen wenst, voor alle mensen van nu,

is dat ze simpelweg geloven dat Hij bestaat.

Vers 3

God is lang geleden gestopt meer van de mens te vragen.

De prijs die Hij heeft betaald is al veel te hoog,

en toch maakt de mens zich absoluut niet druk;

sluit hij zijn ogen voor Gods werk.

De enige wens van God is dat de mens luistert en gehoorzaamt,

schaamte voelt voor Zijn vlees en geen weerstand biedt.

Al wat Hij voor iedereen wenst, voor alle mensen van nu,

is dat ze simpelweg geloven dat Hij bestaat.

Naar ‘Werk en intrede (4)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Wie zijn de goddelozen die God weerstaan?

Volgende:De verdorven mensheid is het niet waard om Christus te zien

Gerelateerde media

 • Ben je bereid iemand te zijn die getuigenis geeft voor God?

  I Wanneer de drie fases van werk tot een einde komen, wordt er een groep gemaakt van hen die getuigenis zullen geven voor God. Deze mensen zullen God …

 • Ken je de bron van eeuwig leven

  I God is de bron van het leven van de mens; hemel en aarde leven door Zijn kracht. Niets dat leeft kan zichzelf bevrijden van Gods gezag en heerschapp…

 • Geef religieuze noties op om vervolmaakt te worden door God

  I Als je het oordeel en de tuchtiging aanvaardt van het woord van God, religieuze praktijken opzijzet, geen oude noties gebruikt om Gods nieuwe woorde…

 • Lied van de overwinnaars

  Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!