We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

394 Het belang van Gods werk aan de afstammelingen van Moab

Snelheid

394 Het belang van Gods werk aan de afstammelingen van Moab

Couplet 1

God werkt aan de afstammelingen van Moab

om hen te redden die zijn gevallen in de ergste duisternis.

Deze mensen zijn vervloekt maar God wil glorie van hen verkrijgen.

Want in den beginne,

waren zij de mensen, degenen die God misten in hun hart.

Refrein

De ware overwinning is om de mensen

zonder God in hun hart te veranderen in mensen die van Hem houden.

De vrucht hiervan is kostbaar, de vrucht is overtuigend,

dit is glorie verkrijgen.

De glorie die God wil verkrijgen in de laatste dagen.

Dit is het belang van werken aan de afstammelingen van Moab.

Couplet 2

Hoewel van lage rang, kunnen zij redding verkrijgen,

het is Gods verheffing, de verheffing van God.

Dit werk heeft zeer diepe betekenis;

door middel van oordeel verkrijgt God deze mensen.

Hij wil hen niet straffen, maar komt eerder om te redden.

Als Hij Israël zou overwinnen in de laatste dagen zou dat geen zin hebben.

Zelfs als het vrucht zou dragen, zou het geen waarde hebben,

geen manier voor God om alle glorie te verkrijgen.

Hij werkt aan jullie, die het meest achtergebleven zijn,

die zijn gevallen in de grootste duisternis.

Refrein

De ware overwinning is om de mensen

zonder God in hun hart te veranderen in mensen die van Hem houden.

De vrucht hiervan is kostbaar, de vrucht is overtuigend,

dit is glorie verkrijgen.

De glorie die God wil verkrijgen in de laatste dagen.

Dit is het belang van werken aan de afstammelingen van Moab.

Couplet 3

Deze mensen erkennen of weten niet dat God bestaat.

Zo erg verdorven door Satan, dat ze God vergeten zijn.

Verblind door Satan,

nooit wetend dat er een God in de hemel is.

Jullie aanbidden Satan, aanbidden afgoden,

Zijn jullie niet het allerlaagste vlees?

Jullie missen vrijheid, lijden ontberingen.

Jullie zijn het laagste van de samenleving, zonder vrijheid van geloof.

Dit is waarom God aan jullie werkt.

Refrein

De ware overwinning is om de mensen

zonder God in hun hart te veranderen in mensen die van Hem houden.

De vrucht hiervan is kostbaar, de vrucht is overtuigend,

dit is glorie verkrijgen.

De glorie die God wil verkrijgen in de laatste dagen.

Dit is het belang van werken aan de afstammelingen van Moab.

Naar ‘Het belang van het redden van de afstammelingen van Moab’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Het wezen van het werk van overwinning

Volgende:Het belangrijkste doel van Gods werk van overwinning

Gerelateerde media