We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

361 God gebruikt woorden om het hele universum te overwinnen tijdens de laatste dagen

Couplet 1

Misschien lijkt het voor mensen net

alsof God niet zoveel gewerkt heeft.

Maar als God Zijn woorden uit,

zullen mensen overtuigd zijn.

Zonder feiten schreeuwen en gillen ze,

maar met Gods woorden zullen ze stil zijn.

God zal dit bewerkstelligen.

Dit is het plan dat God al lang had.

Voor-refrein

Hij zal de komst van Zijn woorden

op aarde bewerkstelligen.

Hij zal de komst van Zijn woorden

op aarde bewerkstelligen.

God zal woorden gebruiken

om het universum te overwinnen.

Hij zal het niet met Zijn vlees doen,

maar met Zijn Eigen woorden.

Met woorden in het vlees

overwint Hij de hele wereld.

Dit is het Woord dat vlees wordt,

het Woord dat zich manifesteert in het vlees.

Het Duizendjarig Koninkrijk komt,

Nieuw Jeruzalem daalt neer.

Het is de komst van Gods woorden uit de hemel,

om onder de mensen te leven.

Woorden naast de handelingen van de mens

en zijn allerdiepste gedachten.

Dit is wat God zal bewerkstelligen:

het prachtige tafereel van het Koninkrijk.

Voor-refrein

Hij zal de komst van Zijn woorden op aarde bewerkstelligen.

Hij zal de komst van Zijn woorden op aarde bewerkstelligen.

God zal woorden gebruiken om het universum te overwinnen.

Hij zal het niet met Zijn vlees doen, maar met Zijn Eigen woorden.

Met woorden in het vlees overwint Hij de hele wereld.

Dit is het Woord dat vlees wordt,

het Woord dat zich manifesteert in het vlees.

Dit is het plan dat God heeft gemaakt:

duizend jaar lang zullen Gods woorden verschijnen,

ze zullen al Zijn daden manifesteren

en Zijn volledige werk op aarde voltooien.

Daarna zal deze fase van de mens eindelijk tot een einde komen.

Refrein

God zal woorden gebruiken

om het universum te overwinnen.

Hij zal het niet met Zijn vlees doen,

maar met Zijn Eigen woorden.

Met woorden in het vlees overwint Hij de hele wereld.

Dit is het Woord dat vlees wordt,

het Woord dat zich manifesteert in het vlees.

Naar ‘Het Duizendjarig Koninkrijk is gekomen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:De betekenis van de incarnatie wordt compleet gemaakt door incarnatie in de laatste dagen

Volgende:De oorzaak van de weerstand en de ongehoorzaamheid van de mens jegens Christus

Gerelateerde media