De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

154 Een keuze zonder spijt

1

Wanneer de arrestaties en de christenvervolging door de CCP steeds wreder worden,

wanneer de stad vol duistere gruwelen is, en ik vlucht waarheen ik maar kan,

wanneer de vrijheid in een naargeestige gevangenis is opgesloten,

wanneer mijn enige gezelschap een lange nacht vol pijn is,

zal mijn geloof in God zal niet wankelen;

nooit zal ik mijn Heer, mijn God verraden.

Almachtige, ware God, mijn hart behoort aan u.

Opsluiting kan alleen mijn lichaam bedwingen.

Het kan mijn voeten er niet van weerhouden u te volgen.

Pijnlijk lijden, een hobbelige weg –

met het richtsnoer van uw woorden kent mijn hart geen angst,

vergezeld van uw liefde is mijn hart verzadigd.

2

Wanneer de verwoestende foltering door de duivels van de CCP steeds feller wordt,

wanneer ik steeds opnieuw brandende pijn onderga,

wanneer het vlees op zijn zwakst is en de kwelling ervan het meest intens,

op het laatste moment, wanneer ze op het punt staan mij het leven te ontnemen,

zal ik nooit toegeven aan de grote rode draak,

nooit een Judas zijn, een schandvlek voor God.

Almachtige, ware God, tot de dood zal ik u trouw zijn.

De duivels kunnen alleen maar mijn lichaam folteren en teisteren.

Het leven en de dood zullen voor eeuwig onder uw heerschappij staan.

Ik zal alles verzaken om van u te getuigen.

Als dat Satan te schande maakt, zal ik sterven zonder mij te beklagen.

Het is voor mij een eer te leven om van u te getuigen.

Refrein

Hoe heerlijk is het om in dit leven Christus te volgen en de liefde voor God na te streven!

Met hart en ziel zou ik God genoegdoening moeten schenken; ik ben bereid alles te verzaken om van God te getuigen.

Zo lang ik leef, is het schenken van mijn hele wezen aan God een keuze waar ik nooit spijt van zal hebben.

Vorige:Opstaan te midden van duisternis en onderdrukking

Volgende:Op mijn leven beloof ik God trouw te zullen volgen

Gerelateerde media

 • Hoe toetreden tot waar gebed

  I Tijdens gebed moet je hart in vrede zijn voor God, en je hart moet oprecht zijn. Communiceer echt wanneer jij bidt tot God. Bedrieg God niet met moo…

 • De mens is gestopt te zijn wat God wil

  I Mensen zijn over vele jaren geëvolueerd tot waar ze vandaag zijn. Maar de mensheid van Gods originele schepping is al lang in verval verzonken. II M…

 • Om te leven moet men de waarheid kennen

  I Iemand die in God gelooft, moet Gods woord bij zich hebben om een saai leven te vermijden. Het licht straalt van Gods woord, zonder Gods woord weet …

 • Volg het voorbeeld van de Heer Jezus

  I Jezus voltooide de opdracht van God, het werk van verlossing van alle mensen door zich te bekommeren om Gods wil, zonder egoïstisch doel of plan. Pl…