We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

938 Je zou Gods toetsing moeten aanvaarden in alle dingen

1 Degenen die in staat zijn de waarheid in de praktijk te brengen kunnen Gods toetsing van hun handelingen aanvaarden. Wanneer je Gods toetsing aanvaardt, wordt je hart gecorrigeerd. Als je steeds uitsluitend dingen doet opdat ze door anderen worden gezien en Gods toetsing niet aanvaardt, heb je dan God in je hart? Zulke mensen hebben geen godvrezend hart. Doe dingen niet altijd voor jezelf, houd niet altijd rekening met je eigen belangen en denk niet aan je eigen status, imago of reputatie. Je moet allereerst rekening houden met de belangen van Gods huis en deze tot je eerste prioriteit maken. Je zult rekening moeten houden met Gods wil, nadenken of je wel of niet aan het werk van Gods huis denkt en of je wel of niet je plicht goed hebt vervuld.

2 Wanneer je in je hart altijd rekening houdt met het werk van Gods huis en nadenkt over het in het leven binnengaan van je broeders en zusters, dan zul je in staat zijn je plicht goed uit te voeren. Alleen wanneer je van laag kaliber bent, wanneer je ervaring oppervlakkig is, of niet goed bent onderlegd in je taken, dan is het mogelijk dat er in je werk fouten en tekortkomingen voorkomen en de resultaten niet zo heel goed zijn, maar je hebt al je kracht gebruikt. Wanneer je je eigen belangen niet in overweging neemt bij de dingen die je doet, maar in plaats daarvan altijd rekening houdt met het werk van Gods huis, nadenkt over de belangen van Gods huis en je plicht goed uitvoert, dan zul je goede daden voor God opbouwen. Degenen die deze goede daden hebben zijn degenen die de werkelijkheid van de waarheid bezitten, en dus over getuigenis beschikken.

Naar ‘Je kunt waarheid ontvangen nadat je je ware hart aan God hebt overgegeven’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige:Let op het werk van de Heilige Geest

Volgende:Zoek de waarheid om je moeilijkheden op te lossen

Gerelateerde media