We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

16 De rechtvaardige, Almachtige en praktische God

Snelheid

16 De rechtvaardige, Almachtige en praktische God

I

De enige echte God, die eeuwig is,

sprak Zijn woorden, schepping tot leven.

Hij sprak en zo was het, Hij beval en zo stond het.

Stof veranderde in menselijke wezens.

Hij voedde Zijn schepsels,

en het leven vulde de hemel en de aarde.

Hij verkondigde wetten, liet wonderen gebeuren.

Hij leidde de mens en zorgde voor hem.

Maar de mens begaf zich tot het kwade,

vuil en verdorven, ongepast om aan te zien.

Nederig in vlees, schonk God hen vergiffenis,

liet waardigheid varen, en pakte onrecht aan.

Na dertig jaar hard leven,

leed Hij aan het kruis en ging Hij in stilte weg.

Zijn kostbare bloed, vergoot Hij als offer,

de mens verlossend en ware liefde achterlatend.

II

Bliksem is verschenen in het Oosten,

een witte wolk is neergedaald in Sinim.

Vol van rechtvaardigheid, is God naar de aarde teruggekeerd,

Hij is de incarnatie van Almachtige God.

Een nieuw tijdperk startend, nieuw werk brengend,

spreekt Hij om de mens te redden, oordelend.

De rebellie van de mens blijft in Zijn geest,

treurigheid en wrok zijn in Zijn hart.

Tranen van bloed wenend, beoefent Hij het uiterste geduld.

Wie kan Zijn treurende hart troosten?

Kwaad, maar vergevingsgezind, voorziet Hij.

Hij werkt en wacht en geeft Zijn ware hart.

III

Hoe vaak hebben bloemen gebloeid, zijn ze gestorven?

De ganzen vliegen zuidwaarts, opnieuw keren ze terug.

Zijn onschuldige vlees is vernederd,

Zijn hart deed zoveel pijn, bijna niet te herstellen.

Hij lijdt alleen, zonder rustplaats,

dag en nacht aan het werk, zonder voedsel of slaap.

Met Zijn lieve moederhart, huilt Hij tranen en bloed,

maar Zijn ware woorden worden bespot.

Nederig verborgen werkt Hij verder.

Uiteindelijk, wint Hij een groep mensen

die van hetzelfde hart en geest zijn zoals Hij.

Rechtvaardigheid, almachtigheid getoond in vlees,

Hij is Almachtige God!

Nederig verborgen werkt Hij verder.

Uiteindelijk, wint Hij een groep mensen

die van hetzelfde hart en geest zijn zoals Hij.

Rechtvaardigheid, almachtigheid getoond in vlees,

Hij is Almachtige God!

Hij is Almachtige God!

Hij is Almachtige God!

Vorige:De vergezichten van het koninkrijk zijn altijd als nieuw

Volgende:Alle naties komen naar uw licht

Gerelateerde media

 • Gods werk wordt bereikt door woorden

  I Nadat je een tijd hebt meegemaakt, als je Gods werk en Zijn elke stap kent, en weet wat Zijn woord bereikt en waarom zoveel niet volbracht is; als j…

 • De grote rode draak stort in terwijl Gods volk groeit

  I Als alle mensen compleet zijn gemaakt, en alle naties Christus’ koninkrijk zijn, zullen de zeven donderslagen klinken. Vandaag is een stap naar dat …

 • De hele aarde zal jubelen en God loven

  De ene ware God die alle dingen in het universum beheerst — de almachtige Christus! Dit is de getuige van de Heilige Geest. Hij werkt om overal getuigenis te geven. Zodat niemand twijfel zal hebben. De triomferende Koning. Almachtige God, heeft geheerst over de wereld. Hij heeft zonde overwonnen en verlossing bereikt. Loof de triomferende Koning van het universum. De hele aarde zal jubelen! Almachtige God, die lof verdient! Glorie en kracht zijn van u, de grote Koning van het heelal!

 • De identiteit en positie van God Zelf

  I God is Hij die over alle dingen regeert, God is Hij die de leiding over alle dingen heeft. Hij heeft alles geschapen, heeft over alles de leiding, H…