De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

16 De rechtvaardige, Almachtige en praktische God

Snelheid

16 De rechtvaardige, Almachtige en praktische God

I

De enige echte God, die eeuwig is,

sprak Zijn woorden, schepping tot leven.

Hij sprak en zo was het, Hij beval en zo stond het.

Stof veranderde in menselijke wezens.

Hij voedde Zijn schepsels,

en het leven vulde de hemel en de aarde.

Hij verkondigde wetten, liet wonderen gebeuren.

Hij leidde de mens en zorgde voor hem.

Maar de mens begaf zich tot het kwade,

vuil en verdorven, ongepast om aan te zien.

Nederig in vlees, schonk God hen vergiffenis,

liet waardigheid varen, en pakte onrecht aan.

Na dertig jaar hard leven,

leed Hij aan het kruis en ging Hij in stilte weg.

Zijn kostbare bloed, vergoot Hij als offer,

de mens verlossend en ware liefde achterlatend.

II

Bliksem is verschenen in het Oosten,

een witte wolk is neergedaald in Sinim.

Vol van rechtvaardigheid, is God naar de aarde teruggekeerd,

Hij is de incarnatie van Almachtige God.

Een nieuw tijdperk startend, nieuw werk brengend,

spreekt Hij om de mens te redden, oordelend.

De rebellie van de mens blijft in Zijn geest,

treurigheid en wrok zijn in Zijn hart.

Tranen van bloed wenend, beoefent Hij het uiterste geduld.

Wie kan Zijn treurende hart troosten?

Kwaad, maar vergevingsgezind, voorziet Hij.

Hij werkt en wacht en geeft Zijn ware hart.

III

Hoe vaak hebben bloemen gebloeid, zijn ze gestorven?

De ganzen vliegen zuidwaarts, opnieuw keren ze terug.

Zijn onschuldige vlees is vernederd,

Zijn hart deed zoveel pijn, bijna niet te herstellen.

Hij lijdt alleen, zonder rustplaats,

dag en nacht aan het werk, zonder voedsel of slaap.

Met Zijn lieve moederhart, huilt Hij tranen en bloed,

maar Zijn ware woorden worden bespot.

Nederig verborgen werkt Hij verder.

Uiteindelijk, wint Hij een groep mensen

die van hetzelfde hart en geest zijn zoals Hij.

Rechtvaardigheid, almachtigheid getoond in vlees,

Hij is Almachtige God!

Nederig verborgen werkt Hij verder.

Uiteindelijk, wint Hij een groep mensen

die van hetzelfde hart en geest zijn zoals Hij.

Rechtvaardigheid, almachtigheid getoond in vlees,

Hij is Almachtige God!

Hij is Almachtige God!

Hij is Almachtige God!

Vorige:De vergezichten van het koninkrijk zijn altijd als nieuw

Volgende:Alle naties komen naar uw licht

Gerelateerde media

 • Gehoorzaam het werk van de Geest om tot het einde te volgen

  I Het werk van de Heilige Geest verandert van dag tot dag, stap voor stap hoger met grotere openbaringen. Dit is hoe God werkt om de mens te vervolmak…

 • Wat gelovigen zouden moeten nastreven

  I Hoeveel werk heeft God in jou gedaan? Hoeveel heb jij doorstaan en geproefd? Hij disciplineert en Hij test jou. Hij vervolledigt Zijn werk in jou. A…

 • Gods liefde is het echtst

  I Het overwinningswerk van God in jullie is zo'n grote redding. Iedereen van jullie is vol van zonde en losbandigheid. Nu komen jullie oog in oog met …

 • Gehechtheid aan God

  I God koos mij uit een menigte, regelde dat ik aan Zijn zijde kwam. Zijn ware, lieve woorden warmden mijn hart. Zijn oprechte roep wekte mij. Zijn ver…