We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

352 Het gezag en het belang van Gods incarnatie

Snelheid

352 Het gezag en het belang van Gods incarnatie

Vers 1

Wat de mensheid momenteel bereikt heeft –

zijn gestalte, kennis, liefde, trouw,

gehoorzaamheid en alles wat de mensheid ziet –

zijn resultaten die door het oordeel

van het woord verkregen zijn,

ja, die door het oordeel van het woord verkregen zijn.

En hierdoor ziet de mens het buitengewone werk van God:

God doet veel wat de mens nooit zou kunnen bereiken.

Dit zijn grote mysteries en vele wonderen.

Daarom hebben velen zich onderworpen,

velen zich onderworpen.

Niemand kan het oordeel van Zijn woord,

het oordeel van Zijn woord overtreffen,

en geen duisternis zegeviert over Zijn gezag.

De mensheid onderwerpt zich

vanwege Gods incarnatie en vanwege Zijn gezag

en het oordeel door Zijn woord.

Vers 2

Sommigen hebben zich sinds de dag van hun

geboorte aan niemand onderworpen,

maar als ze de woorden van God nu zien,

onderwerpen zij zich geheel

zonder dat ze het zelf doorhebben

en nemen ze zeker geen stappen

om op onderzoek uit te gaan

of te oordelen met hun tong.

Hoewel Gods vlees de uiterlijke vorm heeft van een

gewone en normale menselijkheid,

zijn het de resultaten

van Zijn woorden die de mens tonen,

ja, Zijn woorden tonen de mens, Zijn volledige gezag.

Hij is God Zelf, Zijn woorden

zijn de uitdrukking van God Zelf,

niemand op de hele wereld mag Hem beledigen,

Hij is God in het vlees, Hij is God in het vlees.

Vers 3

De geïncarneerde God spreekt Zijn woorden,

zodat allen met oren Zijn

oordeel kunnen horen en ontvangen.

God maakt de mens niet bang

om hem zich te laten onderwerpen

door Zichzelf als Geest te tonen.

De ware gezindheid van de mens, hoewel diep verborgen,

wordt onthuld door dit echte,

praktische en toch buitengewone werk,

zodat de mens haar kan herkennen,

en haar kan laten veranderen.

Gods oordeel is praktisch

en wordt gebracht door het woord.

Vers 4

Dit is het gezag en het belang van de incarnatie van God.

Dit is het gezag en het belang van de incarnatie van God.

Niemand kan het oordeel van Zijn woord,

het oordeel van Zijn woord overtreffen,

en geen duisternis zegeviert over Zijn gezag.

De mensheid onderwerpt zich

vanwege Gods incarnatie en vanwege Zijn gezag

en het oordeel door Zijn woord.

Het werk gebracht door Zijn geïncarneerde vlees

is het gezag dat Hij bezit.

Naar ‘Het mysterie van de vleeswording (4)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Het werk van het vlees en de Geest hebben dezelfde essentie

Volgende:De mens kan God beter begrijpen door God in het vlees

Gerelateerde media

 • Gods nederigheid is zo lieftallig

  God verlaagt Zichzelf en doet Zijn werk vanwege de verdorven mens. Om hen perfect te maken, wordt God mens. Hij leidt hen en zorgt voor hen, gaat naar het hart van de grote draak om hen te redden en te overwinnen, door hen te veranderen en hen nieuw te maken.

 • Ken je de bron van eeuwig leven

  I God is de bron van het leven van de mens; hemel en aarde leven door Zijn kracht. Niets dat leeft kan zichzelf bevrijden van Gods gezag en heerschapp…

 • Tijd

  I Een eenzame ziel is van ver gereisd, polsend naar de toekomst, zoekend naar het verleden, hard zwoegend, en een droom nastrevend. Geboren in tranen …

 • Omdat God de mens redt, zal Hij hem helemaal redden

  I Omdat God de mens schiep, zal Hij hem leiden; omdat Hij degene is die redt, zal Hij hem volledig redden en verwerven; omdat Hij de mens leidt, zal H…